powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Zwierzęta gospodarskie (8142 views - Animals)

Zwierzęta gospodarskie – zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Wykorzystywane są również jako materiał reprodukcyjny. W polskim ustawodawstwie zwierzętami gospodarskimi uznawane są: konie i osły bydło domowe i bawoły jeleniowate z gatunków jeleń szlachetny, jeleń wschodni i daniel, utrzymywane w warunkach fermowych drób – kury, kaczki (kaczka domowa i kaczka piżmowa), gęsi (gęś domowa, gęś garbonosa), indyki, przepiórka japońska, perlice oraz utrzymywane w warunkach fermowych strusie świnie owce kozy pszczoły miodne zwierzęta futerkowe.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Zwierzęta gospodarskie

Zwierzęta gospodarskie

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus