powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Sternik (5541 views - Transportation - Air Water Earth)

Sternik to osoba kierująca jednostką pływającą (statkiem, łodzią itp.) z pomocą steru (urządzenia sterowego). Na większych statkach i okrętach sternik jest jednym z członków załogi (zwykle nie musi być oficerem), który kieruje okrętem wypełniając polecenia kapitana (dowódcy). Jest to także nazwa specjalizacji zawodowej takiego marynarza. Do zadań sternika należy przede wszystkim utrzymywanie zadanego kursu, wyznaczonego na widoczny obiekt na brzegu lub poprzez odniesienie do stron świata (kurs kompasowy). Na mniejszych jednostkach sternik pełni często również funkcję kapitana - (szypra), czyli dowodzi także pozostałą załogą.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Sternik

Sternik

Ten artykuł dotyczy osoby kierująca jednostką pływającą. Zobacz też: Sternik (stowarzyszenie).

Sternik to osoba kierująca jednostką pływającą (statkiem, łodzią itp.) z pomocą steru (urządzenia sterowego).

Na większych statkach i okrętach sternik jest jednym z członków załogi (zwykle nie musi być oficerem), który kieruje okrętem wypełniając polecenia kapitana (dowódcy). Jest to także nazwa specjalizacji zawodowej takiego marynarza. Do zadań sternika należy przede wszystkim utrzymywanie zadanego kursu, wyznaczonego na widoczny obiekt na brzegu lub poprzez odniesienie do stron świata (kurs kompasowy).

Na mniejszych jednostkach sternik pełni często również funkcję kapitana - (szypra), czyli dowodzi także pozostałą załogą.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Sternik", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht