powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kokpit (żeglarstwo) (4549 views - Transportation - Air Water Earth)

Kokpit – zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kokpit (żeglarstwo)

Kokpit (żeglarstwo)

Ten artykuł dotyczy żeglarstwa. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Kokpit – zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi.

Rodzaje kokpitów

Rozróżnia się dwa rodzaje kokpitów:

  • kokpit otwarty – podłogą kokpitu jest denna część kadłuba. Takie rozwiązanie stosowane jest zazwyczaj na jachtach mieczowych lub balastowych w żegludze śródlądowej. W celu odprowadzenia wody z kokpitu stosuje się odpływniki. Na małych żaglówkach najczęściej stosuje się czerpak.
  • kokpit zamknięty – podłoga kokpitu stanowi oddzielną część zabudowy jachtu i znajduje się powyżej konstrukcyjnej linii wodnej. Rozwiązanie stosowane na wszystkich jednostkach morskich i dużych śródlądowych. W przypadku jachtów laminatowych kokpit stanowi integralną część pokładu i wykonany jest z tej samej formy. W jednostkach drewnianych kokpit stanowić może zagłębienie z laminatowej sklejki lub laminatu. Kokpit zaopatrzony jest w odpływniki. Pod kokpitem zamkniętym może znajdować się szereg schowków, a nawet (rzadko) małych pomieszczeń.

Kokpit jest miejscem odkrytym, może być jednak częściowo osłonięty od wiatru i fal specjalnymi osłonami lub też elementami zabudowy jachtu, takimi jak: ściana pokładówki, czy też obudowa zejściówki. Niekiedy stosuje się przeciwbryzgową osłonę zwaną dog house. Na podłodze kokpitu niekiedy ułożone są gretingi. W dużym kokpicie mogą znajdować się siedzenia, ławki lub kanapy, wejście do pomieszczeń pod pokładem, a nawet odpowiednio wyposażone stanowiska sternika (np. z kołem sterowym, nawigacją), nawigatora lub nawet kapitana. Ponadto na dużych jednostkach może znajdować się więcej kokpitów, każdy z nich może służyć innym celom. Na jachtach kabinowych występuje kokpit z bezpośrednim przejściem do zejściówki.

Kokpit lub kokpity znajdują się w centralnej lub (częściej) rufowej części jednostki – co najmniej za kolumną masztu, ale także nawet na samym końcu, w nawisie rufowym z zejściem przez rufę do wody. Jedynie kokpit wypoczynkowy może znajdować się w dziobowej części jednostki. Na niektórych jachtach spotyka się kokpit z otwartą rufą, która umożliwia swobodne spływanie wody.

  • Jerzy W. Dziewulski: Wiadomości o jachtach żaglowych. Warszawa: Alma-Press, 2008, s. 94-95. ISBN 978-83-7020-358-0.


This article uses material from the Wikipedia article "Kokpit (żeglarstwo)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht