powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Oprogramowanie użytkowe (9978 views - Computer)

Oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie aplikacyjne, w skrócie aplikacja lub potocznie apka – każdy samodzielny program lub element pakietu oprogramowania, który nie jest zaliczany do oprogramowania systemowego lub programów usługowych (narzędziowych). Inaczej, to oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt człowieka z komputerem, czyli realizujące interakcję użytkownika z komputerem. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności oraz rozwiązywania problemów zadanych przez tego użytkownika i wymaga uprzedniego uruchomienia systemu operacyjnego, na którym to oprogramowanie zostanie uruchomione. Określenia takie jak program użytkowy, aplikacja czy aplikacja użytkowa są określeniami bliskoznacznymi dla oprogramowania użytkowego. Bywa ono również mylone lub utożsamiane z oprogramowaniem usługowym (narzędziowym). W polskiej wersji systemu operacyjnego OS X zamiast terminu „aplikacja” używany jest termin „program”. Jako typowe przykłady oprogramowania użytkowego mogą służyć następujące grupy programów: programy biurowe, w tym arkusze kalkulacyjne i procesory tekstu; różnego typu edytory, w tym graficzne i dźwiękowe; programy do zarządzania firmą, w tym finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, gospodarki materiałowej, zarządzania zasobami ludzkimi itp.; programy do obsługi multimediów; inne rodzaje oprogramowania przeznaczone do realizacji różnych potrzeb użytkowników.Oprogramowanie użytkowe może być też realizowane jako aplikacja internetowa – przykładem jest internetowy edytor o nazwie Dysk Google (Google Drive, dawniej Google Docs).
Go to Article

Youtube


    

Oprogramowanie użytkowe

Oprogramowanie użytkowe

Oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie aplikacyjne, w skrócie aplikacja lub potocznie apka – każdy samodzielny program lub element pakietu oprogramowania, który nie jest zaliczany do oprogramowania systemowego lub programów usługowych (narzędziowych).

Inaczej, to oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt człowieka z komputerem, czyli realizujące interakcję użytkownika z komputerem. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności oraz rozwiązywania problemów zadanych przez tego użytkownika i wymaga uprzedniego uruchomienia systemu operacyjnego, na którym to oprogramowanie zostanie uruchomione.

Określenia takie jak program użytkowy, aplikacja czy aplikacja użytkowa są określeniami bliskoznacznymi dla oprogramowania użytkowego. Bywa ono również mylone lub utożsamiane z oprogramowaniem usługowym (narzędziowym)[1]. W polskiej wersji systemu operacyjnego OS X zamiast terminu „aplikacja” używany jest termin „program”.

Jako typowe przykłady oprogramowania użytkowego mogą służyć następujące grupy programów:

  • programy biurowe, w tym arkusze kalkulacyjne i procesory tekstu;
  • różnego typu edytory, w tym graficzne i dźwiękowe;
  • programy do zarządzania firmą, w tym finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, gospodarki materiałowej, zarządzania zasobami ludzkimi itp.;
  • programy do obsługi multimediów;
  • inne rodzaje oprogramowania przeznaczone do realizacji różnych potrzeb użytkowników.

Oprogramowanie użytkowe może być też realizowane jako aplikacja internetowa – przykładem jest internetowy edytor o nazwie Dysk Google (Google Drive, dawniej Google Docs).

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Oprogramowanie użytkowe", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software