powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pojęcie (7249 views - Classification & Specification)

Pojęcie – abstrakcyjny, myślowy odpowiednik przedmiotu. Po zdefiniowaniu pojęcie staje się terminem. W logice niesie znaczenie nazwy ogólnej. W psychologii jest umysłową reprezentacją obiektów i zjawisk. W językoznawstwie pojęcie można utożsamiać z elementem znaczonym znaku językowego.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Pojęcie

Pojęcie

Zobacz też: inne znaczenia.

Pojęcieabstrakcyjny, myślowy odpowiednik przedmiotu. Po zdefiniowaniu pojęcie staje się terminem.

W logice niesie znaczenie nazwy ogólnej. W psychologii jest umysłową reprezentacją obiektów i zjawisk. W językoznawstwie pojęcie można utożsamiać z elementem znaczonym znaku językowego.

Filozofia

Immanuel Kant podzielił pojęcia na aprioryczne (wytwory intelektu) i aposterioryczne (powstałe poprzez abstrahowanie z doświadczenia).

Peter Unger stworzył termin pojęcia granicznego.

Psychologia

Tworzenie pojęć jest podstawową funkcją postrzegania i myślenia. Pojęcia pozwalają systematyzować naszą wiedzę o świecie.

Dwa podstawowe typy pojęć:

 1. Pojęcia klasyczne (matrycowe, arystotelesowskie) – o ostrych granicach, oparte na ścisłej definicji zawierającej warunki konieczne i wystarczające, by dany obiekt mógł być uznany za reprezentanta danej kategorii;
 2. Pojęcia naturalne (rozmyte) – zamiast na definicji i warunkach koniecznych i wystarczających, oparte na podobieństwie do przechowywanych w pamięci "typowych" egzemplarzach.
  • zapewniają ekonomiczne funkcjonowanie poznawcze,
  • pozwalają rozumieć i wyjaśniać rzeczywistość,
  • pozwalają na manipulacje na reprezentacjach przedmiotów a nie na samych przedmiotach,
  • umożliwiają komunikację.

Kognitywistyka

Podstawowa struktura poznawcza reprezentująca uogólnioną klasę obiektów.This article uses material from the Wikipedia article "Pojęcie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Classification & Specification

eclass, ecl@ss, cobie,cibse, unspsc, ominclass, uniclass, taric number