powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Międzynarodowy Dzień Młodzieży (7136 views - Day Of)

Międzynarodowy Dzień Młodzieży (ang. International Youth Day = IYD) – święto obchodzone corocznie 12 sierpnia.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Międzynarodowy Dzień Młodzieży
Dzień 12 sierpnia
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Podobne święta Światowy Dzień Młodzieży

Międzynarodowy Dzień Młodzieży (ang. International Youth Day = IYD) – święto obchodzone corocznie 12 sierpnia.

Historia

Święto zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży (uchwała nr 54/120)[1]. Obchody święta są inicjatywą należącą do Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży (ang. World Programme of Action for Youth).

W ramach corocznych (od 2000 roku) obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbywają się konferencje, dyskusje, spotkania z przedstawicielami władz, warsztaty, przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne. Celem święta jest uaktywnienie młodzieży, zachęcenie jej do działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej, wymiana poglądów, przedstawianie władzom pomysłów i sugestii dotyczących rozwiązywania kwestii dotyczących młodzieży w danym kraju.

Obchody

Obchody odbywają się co roku pod innym hasłem przewodnim określającym centralne zagadnienie danej edycji święta.

Hasła Międzynarodowego Dnia Młodzieży
 • 2016: The Road to 2030: Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Consumption and Production (Droga do 2030 r.: eliminacja biedy i osiągnięcie zrównoważonej produkcji i konsumpcji)[2][3]
 • 2015: Youth Civic Engagement (Zaangażowanie młodzieży w życie społeczne)[4][5][6]
 • 2014: Młodość i zdrowie psychiczne [7][8]
 • 2013: Migracja Młodych Ludzi: Siła Napędowa Rozwoju [9]
 • 2012: Building a Better World: Partnering with Youth [10]
 • 2011: Change Our World [11]
 • 2010: Dialog i Wzajemne Zrozumienie [12]
 • 2009: Zrównoważony Rozwój: Nasze Wyzwanie, Nasza Przyszłość [13]
 • 2008: Youth and climate change: Time for action (Młodzież wobec zmian klimatycznych: czas na działanie)[14]
 • 2007: Be seen, Be heard: Youth participation for development (Dajcie się zauważyć, dajcie się usłyszeć – wkład młodzieży w rozwój)
 • 2006: Tackling Poverty Together (Wspólne stawienie czoła biedzie: młodzi ludzie a zwalczanie ubóstwa)[15]
 • 2005: WPAY+10: Making Commitments Matter [16]
 • 2004: Youth in an Intergenerational Society (Młodzież w Wielopokoleniowym Społeczeństwie) [17]
 • 2003: Finding decent and productive work for young people everywhere [18]
 • 2002: Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development
 • 2001: Addressing Health and Unemployment
Międzynarodowy Rok Młodzieży

Między 12 sierpnia 2010 r. a 11 sierpnia 2011 r. odbył się Międzynarodowy Rok Młodzieży pod hasłem: Dialog i Wzajemne Zrozumienie.[19][20]

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Międzynarodowy Dzień Młodzieży", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday