powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Dojrzewanie (9600 views - Human)

Dojrzewanie, adolescencja – okres życia między dzieciństwem a dorosłością, charakteryzujący się przeobrażeniami w budowie i wyglądzie ciała (dojrzewanie biologiczne), psychice - kształtowaniu osobowości (dojrzewanie psychiczne), postawach wobec własnej i drugiej płci (dojrzewanie psychoseksualne), pełnieniu roli społecznej (dojrzewanie społeczne). Dojrzewanie jest uzależnione od czynników genetycznych, płciowych, środowiskowych, klimatycznych, kulturowych. Nazywane jest również "adolescencją" i "moratorium psychospołecznym".
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Dojrzewanie

Dojrzewanie

Ten artykuł dotyczy okresu życia człowieka. Zobacz też: inne znaczenia słowa „dojrzewanie”.

Dojrzewanie, adolescencja – okres życia między dzieciństwem a dorosłością, charakteryzujący się przeobrażeniami w budowie i wyglądzie ciała (dojrzewanie biologiczne), psychice - kształtowaniu osobowości (dojrzewanie psychiczne), postawach wobec własnej i drugiej płci (dojrzewanie psychoseksualne), pełnieniu roli społecznej (dojrzewanie społeczne).

Dojrzewanie jest uzależnione od czynników genetycznych, płciowych, środowiskowych, klimatycznych, kulturowych. Nazywane jest również "adolescencją" i "moratorium psychospołecznym".

Fazy dojrzewania

  1. Przygotowawcza faza przedpokwitaniowa (prepubertalna)
  2. Faza dojrzewania właściwego (pubertalna)
  3. Popokwitaniowa faza dorastania (postpubertalna)

Problemy okresu dojrzewania

Medyczne

Psychospołeczne

  • Potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej (a także ciekawość, uczucie "dorosłości" lub inny czynnik psychologiczny) może skłaniać nastolatków do zainteresowania używkami (alkohol, papierosy, narkotyki)
  • Duża potrzeba niezależności zachęca młodzież do buntu przeciwko rodzicom, wyrażanego np. przez uczestnictwo w subkulturach młodzieżowych, wagary, konflikty z prawem bądź zainteresowanie sektami
  • Narastający popęd seksualny może wywoływać poczucie winy, zwłaszcza u młodzieży wychowanej w konserwatywnym środowisku

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Dojrzewanie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D