powered by CADENAS

Social Share

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (3736 views - Standard Department Organisations)

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) - włoska Jednostka normalizacyjna, odpowiednik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Publikuje standardy dla przemysłu, handlu i szkolnictwa wyższego, z wyjątkiem norm dla produktów elektrycznych i elektrotechnicznych, we Włoszech. UNI reprezentuje Włochy w działaniach międzynarodowych komitetów standaryzacyjnych przy organizacji ISO (International Organization for Standardization) i CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). Standaryzacja odbywa się wewnątrz UNI poprzez prace komisji technicznych i poza UNI przy udziale ekspertów z wielu instytucji branżowych. == Przypisy ==
Go to Article

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)[1] - włoska Jednostka normalizacyjna, odpowiednik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Publikuje standardy dla przemysłu, handlu i szkolnictwa wyższego, z wyjątkiem norm dla produktów elektrycznych i elektrotechnicznych, we Włoszech.

UNI reprezentuje Włochy w działaniach międzynarodowych komitetów standaryzacyjnych przy organizacji ISO (International Organization for Standardization) i CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny).

Standaryzacja odbywa się wewnątrz UNI poprzez prace komisji technicznych i poza UNI przy udziale ekspertów z wielu instytucji branżowych.This article uses material from the Wikipedia article "Ente Nazionale Italiano di Unificazione", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE