powered by CADENAS

Social Share

Zarządzanie danymi produktu (7068 views - PLM PDM EDM Dictionary)

Zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) to funkcja biznesowa, często w ramach zarządzania cyklem życia produktu, odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych o produkcie. System zarządzania danymi produktu (PDM) umożliwia gromadzenie i udostępnianie danych o strukturze produktu, jego dokumentacji i procesach jego wytwarzania, wraz z możliwością przetwarzania w bazie danych.
Go to Article

Zarządzanie danymi produktu

Zarządzanie danymi produktu

Zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) to funkcja biznesowa, często w ramach zarządzania cyklem życia produktu, odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych o produkcie.

System zarządzania danymi produktu (PDM) umożliwia gromadzenie i udostępnianie danych o strukturze produktu, jego dokumentacji i procesach jego wytwarzania, wraz z możliwością przetwarzania w bazie danych.This article uses material from the Wikipedia article "Zarządzanie danymi produktu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

PLM PDM EDM Dictionary

3d,plm,pdm,edm