powered by CADENAS

Social Share

Armatura wodna (12248 views - Plant Design / Ship Yard)

Armatura wodna (od łac. armare - wyposażać) – w ogólnym znaczeniu, pomocnicze wyposażenie instalacji wodnej, umożliwiające jej właściwe wykorzystanie. Do elementów armatury wodnej zalicza się: Kształtki, kurki kulowe, zawory i kurki podłączeniowe (do podłączania np. armatury łazienkowej), zawory i kurki czerpalne (do podłączania np. węży ogrodowych), zawory zwrotne (jednokierunkowe), zasuwy, filtry, przyłącza elastyczne, złączki. W przypadku sprzętu pożarniczego armatura wodna to sprzęt składający się z elementów łączących początkowe lub końcowe części zasadniczego sprzętu gaśniczego, jakim są pompy i węże pożarnicze. Zalicza się do niej: łączniki, nasady, przełączniki, pokrywy, klucze do łączników i hydrantów, rozdzielacze, zbieracze, regulatory ciśnienia, smoki ssawne, pływaki, prądownice działka wodne, zbiorniki przenośne.
Go to Article

Armatura wodna

Armatura wodna

Armatura wodna (od łac. armare - wyposażać) – w ogólnym znaczeniu, pomocnicze wyposażenie instalacji wodnej, umożliwiające jej właściwe wykorzystanie.

Do elementów armatury wodnej zalicza się:

W przypadku sprzętu pożarniczego armatura wodna to sprzęt składający się z elementów łączących początkowe lub końcowe części zasadniczego sprzętu gaśniczego, jakim są pompy i węże pożarnicze. Zalicza się do niej:This article uses material from the Wikipedia article "Armatura wodna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign