powered by CADENAS

Social Share

Kosiarka (9531 views - Consumer products)

Kosiarka – maszyna rolnicza służąca do koszenia traw i roślin zielonych. Ze względu na przeznaczenie kosiarki dzieli się na: kosiarki rolnicze – konne, ciągnikowe, kosiarki trawnikowe – elektryczne, spalinowe. kosiarki wysięgnikowe (na wysięgniku) - hydrauliczne Ze względu na sposób działania wyróżnia się kosiarki: listwowo-palcowe rotacyjne bębnowe bijakowe dyskowe
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kosiarka

Kosiarka

Ten artykuł dotyczy urządzenia. Zobacz też: rybę nazywaną kosiarką (grubowarg syjamski).

Kosiarkamaszyna rolnicza służąca do koszenia traw i roślin zielonych.

Ze względu na przeznaczenie kosiarki dzieli się na:

 • kosiarki rolnicze – konne, ciągnikowe,
 • kosiarki trawnikowe – elektryczne, spalinowe.
 • kosiarki wysięgnikowe (na wysięgniku) - hydrauliczne

Ze względu na sposób działania wyróżnia się kosiarki:

 • listwowo-palcowe
 • rotacyjne
  • bębnowe
  • bijakowe
  • dyskowe

Kosiarka listwowa

Kosiarka listwowa zawiera nóż tnący w postaci wielu nożyków tnących zwanych żyletkami, nóż porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym. Cięcie odbywa się poprzez dociśnięcie rośliny do części nieruchomej zwanej bagnetem lub do żyletki znajdującej się na drugim nożu wykonującym przeciwbieżny ruch. Pierwotnie był to jedyny system koszenia, obecnie używany jest w maszynach żniwnych oraz do cięcia wrażliwych roślin.

Kosiarka rotacyjna

W kosiarce rotacyjnej częścią tnącą jest szybko obracający się nóż, cięcie odbywa się poprzez szybkie uderzenie rośliny. Roślina nie jest dociskana do innego elementu, lecz utrzymuje ją bezwładność. Ten typ kosiarki wymaga większej mocy, ale jest znacznie wydajniejszy od kosiarki listwowej. Wadą systemu jest też znaczne szarpanie koszoną rośliną, co w niektórych systemach jest wykorzystywane do jednoczesnego rozdrabniania roślin podczas koszenia.

Kosiarka bijakowa

Kosiarka bijakowa jest odmianą kosiarki rotacyjnej, w której elementami tnącymi są bijaki rozdrabniające koszone rośliny. Ten system koszenia wykorzystywano w bijakowym ścinaczu zielonek (często zwanym potocznie Orkanem lub rotorem). System w którym bijaki są zaostrzoną masą wirującą na wale tnącym, sprawdza się w koszeniu nieużytków oraz poboczy dróg. Obroty maszyny są niejednokrotnie wyższe niż 3000 obr/min. Systemy napędzania mogą być mechaniczne z wałka odbioru mocy WOM lub hydrauliczne za pomocą silnika hydraulicznego.

Kosiarka rolnicza

Maszyna rolnicza służąca do koszenia trawy i innych zielonek, głównie na łąkach. Kosiarka może być ciągnięta przez zwierzęta pociągowe, ciągnik lub być pojazdem samojezdnym. Kosiarki mogą być dodatkowo wyposażone w spulchniacze pokosu lub w zgniatacz pokosu. Dzięki spulchnieniu następuje szybsze przesychanie traw. Najczęściej spotykane typy kosiarek rolniczych to rotacyjne i dyskowe.

Kosiarka trawnikowa

Używana jest do koszenia trawników w ogródkach przydomowych, parkach, polach golfowych, tenisowych itp. Wynaleziona została w 1830 roku przez Edwina Buddinga. Konie, które ją ciągnęły, miały gumowe buty aby nie niszczyć trawnika. Przedtem do strzyżenia trawników używano kos lub owiec. Kosiarki mogą skoszoną trawę zbierać do kosza lub wyrzucać na skoszony teren. Niektóre z nich dodatkowo rozdrabniają skoszoną trawę, a także mogą napowietrzać trawnik.

Ze względu na napęd dzielą się na:

Ze względu na sposób poruszania dzielą się na:

 • pchane ręcznie
 • samojezdne, w tym kosiarki traktorowe
 • poduszkowe, nie mające kółek jezdnych, unoszące się na poduszce powietrznej, idealne na nierówny teren
 • automatyczne, nie wymagające ingerencji człowieka, zasilane bateriami słonecznymi lub akumulatorem, potrafiące samodzielnie poruszać się i kosić wyznaczony obszar

Innym typem kosiarek są podkaszarki.

Dodatkowe ilustracje

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Kosiarka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library