powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Nóż tokarski (16773 views - Tooling)

Nóż tokarski – narzędzie skrawające jednoostrzowe stosowane do obróbki toczeniem. Noże tokarskie używane są na wszelkiego rodzaju tokarkach.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Nóż tokarski

Nóż tokarski

Nóż tokarski

Licensed under GNU Free Documentation License (Florian Schott).


Nóż tokarskinarzędzie skrawające jednoostrzowe stosowane do obróbki toczeniem. Noże tokarskie używane są na wszelkiego rodzaju tokarkach.

Budowa noża tokarskiego

W budowie noża tokarskiego wyróżniamy dwie podstawowe części: część roboczą i część chwytową. Część chwytowa noża tokarskiego służy do jego zamocowania w imaku obrabiarki. W części roboczej noża tokarskiego, która jest bezpośrednio związana z procesem skrawania, wyróżniamy:

 • powierzchnię natarcia – spływa po niej wiór oddzielony od obrabianego przedmiotu
 • powierzchnię przyłożenia – jest zwrócona do obrabianej powierzchni przedmiotu
 • krawędź skrawającą – linia przecięcia powierzchni natarcia z powierzchnią przyłożenia
 • ostrze – część robocza narzędzia ograniczona powierzchniami natarcia i przyłożenia
 • naroże – miejsce przecięcia się krawędzi skrawającej głównej z krawędzią pomocniczą.

Część robocza noża tokarskiego może być wykonana:

 • ze stali szybkotnącej – są to noże stosowane do obróbki stali i staliwa, żeliwa oraz miękkiego mosiądzu,
 • w postaci jedno- lub wieloostrzowych płytek z węglików spiekanych gatunku S lub H. Płytki gatunku S stosuje się do obróbki stali węglowej, staliwa, stali narzędziowej niehartowanej i stali nierdzewnej. Płytki gatunku H stosuje się do obróbki żeliwa, mosiądzu, brązu fosforowego, stopów lekkich i żeliwa ciągliwego.

Rodzaje noży tokarskich

Według kryterium przystosowania do określonej metody obróbki rozróżnia się[1]:

 • noże punktowe (ogólnego przeznaczenia)
  • noże imakowe
   • noże jednolite
   • noże łączone w sposób trwały
   • noże składane
  • noże do głowic rewolwerowych
   • noże promieniowe
   • noże styczne
 • noże kształtowe
  • noże o ruchu promieniowym
   • noże jednolite
   • noże łączone w sposób trwały
   • noże składane
    • noże płytkowe
    • noże słupkowe
    • noże krążkowe
  • noże o ruchu stycznym
 • noże obwiedniowe

Noże tokarskie do obróbki drewna dzieli się na:

 • ręczne
  • noże żłobkowe
  • wyżłobiaki
  • wytaczaki
  • noże do gwintów
 • suportowe – o podobnym przeznaczeniu i kształcie ostrza jak noże tokarskie ręczne, lecz krótsze i grubsze.
 1. S. Kunstetter: Narzędzia skrawające do metali. Konstrukcja.. Warszawa: WNT, 1973.


This article uses material from the Wikipedia article "Nóż tokarski", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing