powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Australia (37081 views - Countries & Continents)

Związek Australijski (skrótowo: Australia; ang. Commonwealth of Australia) – państwo demokratyczne położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra. Jest szóstym pod względem powierzchni i pięćdziesiątym czwartym pod względem liczby ludności państwem świata. Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, ze społeczeństwem wielokulturowym. W porównaniu z innymi państwami, wskaźnik rozwoju społecznego (uwzględniający jakość życia, opiekę zdrowotną, przeciętną długość życia, poziom wykształcenia, swobodę działalności ekonomicznej, wolność osobistą i prawa polityczne) Australii jest bardzo wysoki i według danych na rok 2014 znajduje się ona na 2. miejscu po Norwegii. Miasta australijskie są w światowej czołówce w dziedzinie życia kulturalnego. Australia jest członkiem ONZ, Wspólnoty Narodów, G20, OECD, ANZUS, APEC, Pacific Islands Forum oraz WTO.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube

Travel to Australia and visit Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, The Great Barrier Reef, Ayers Rock, The Snowy Mountains, The Blue Mountains and more in this film inspired by this amazing country and nature herself.

Music by Trumpet Thing (Need You) and Paul Dimension (Breeze) both from the Buddha-Bar Series.

Many thanks to all the amazing photographers in the Flickr community who have made this possible. 

Compiled by Xeibo

Australia

Australia

Australia
Ten artykuł dotyczy państwa. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Commonwealth of Australia
Związek Australijski
Flaga Australii Herb Australii
Dewiza: brak (dawniej Advance Australia)
Hymn: Advance Australia Fair – hymn państwowy
God Save the Queen – hymn królewski

(Naprzód, piękna Australio
Boże, chroń Królową
)
Konstytucja Konstytucja Australii
Język urzędowy de facto angielski[1]
Stolica Canberra
Ustrój polityczny demokratyczny
Typ państwa monarchia konstytucyjna, republika federalna
Głowa państwa królowa Elżbieta II
W jej imieniu gubernator generalny Peter Cosgrove
Szef rządu premier Malcolm Turnbull
Powierzchnia
 • całkowita
 • wody śródlądowe
6. na świecie
7 686 850 km²
1%
Liczba ludności (2016)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
52. na świecie
24 051 400 osób[2]
3 osób/km²
PKB (2014)
 • całkowite 
 • na osobę

1444,2 mld[3] USD
61 219[3] USD
PKB (PSN) (2014)
 • całkowite 
 • na osobę

1095,4 mld[3] dolarów międzynar.
46 433[3] dolarów międzynar.
Jednostka monetarna dolar australijski (AUD)
Związek Australijski 1 stycznia 1901
Strefa czasowa UTC od +8 do +11 – zima
UTC od +8 do +12 – lato
Kod ISO 3166 AU
Domena internetowa .au
Kod samochodowy AUS
Kod samolotowy VH
Kod telefoniczny +61

Związek Australijski (skrótowo: Australia; ang. Commonwealth of Australia) – państwo demokratyczne położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra.

Jest szóstym pod względem powierzchni i pięćdziesiątym czwartym pod względem liczby ludności państwem świata.

Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, ze społeczeństwem wielokulturowym. W porównaniu z innymi państwami, wskaźnik rozwoju społecznego (uwzględniający jakość życia, opiekę zdrowotną, przeciętną długość życia, poziom wykształcenia, swobodę działalności ekonomicznej, wolność osobistą i prawa polityczne) Australii jest bardzo wysoki i według danych na rok 2014 znajduje się ona na 2. miejscu po Norwegii. Miasta australijskie są w światowej czołówce w dziedzinie życia kulturalnego.

Australia jest członkiem ONZ, Wspólnoty Narodów, G20, OECD, ANZUS, APEC, Pacific Islands Forum oraz WTO.

Pochodzenie nazwy

Nazwa Australia odnosząca się do kontynentu pochodzi od określenia Terra Australis, czyli Ziemia Południowa po łacinie. W dawnej Europie wierzono, że na półkuli południowej znajduje się naprawdę duży kontynent. Ostatecznie, nazwa przypadła o wiele mniejszemu niż zakładano.

Ustrój polityczny

 Osobny artykuł: Ustrój polityczny Australii.

Australia jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, zachowującym w aktach prawnych nazwę dominium. Ustrojem politycznym jest formalnie federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem. Konstytucja Australii pochodzi z roku 1900 (z późniejszymi zmianami); głową państwa jest królowa Australii (obecnie Elżbieta II), reprezentowana przez gubernatora generalnego. Tytuł królowej Australii został nadany panującemu monarsze brytyjskiemu w 1971 przez parlament australijski.

Praktycznie głową państwa jest gubernator generalny Australii (obecnie Peter Cosgrove), reprezentujący królową Australii Elżbietę II. Premierem Australii jest Malcolm Turnbull. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, wyłaniany w wyborach powszechnych: Senat o kadencji sześcioletniej, liczący 76 senatorów: po 12 przedstawicieli każdego stanu i po 2 przedstawicieli Terytorium Północnego i Australijskiego Terytorium Stołecznego (co 3 lata połowa składu jest odnawiana) oraz Izba Reprezentantów o kadencji trzyletniej, licząca 150 deputowanych, wybieranych proporcjonalnie do liczby ludności; system wyborczy do Senatu jest mieszany.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd, formalnie pod przewodnictwem gubernatora generalnego, a faktycznie z premierem na czele, powołany przez gubernatora generalnego w imieniu królowej i odpowiedzialny przed Izbą Reprezentantów; do wyłącznej kompetencji władz federalnych należą sprawy obrony, polityki zagranicznej, handlu zagranicznego i imigracji.

Prawa wyborcze (ograniczone cenzusami osiadłości) przysługują obywatelom, którzy ukończyli 18 lat. Wybory w Australii są obowiązkowe dla wszystkich obywateli, kara za nieoddanie ważnego głosu wynosi 20 dolarów australijskich[4]. Według przepisów wyborczych obywatel zobowiązany jest oddać ważny głos. Głosowanie jest tajne.

Wymiar sprawiedliwości sprawują: Federalny Sąd Najwyższy, Sąd Federalny (sprawy gospodarcze i bankructwa), Australijski Sąd Rodzinny oraz stanowe sądy najwyższe i sądy jednostek terytorialnych.

Każdy stan ma własną konstytucję, dwuizbowy organ ustawodawczy (z wyjątkiem Queenslandu, gdzie istnieje parlament jednoizbowy) i rząd stanowy; na czele stanów stoją gubernatorzy mianowani przez monarchę bryt. na wniosek rządu Australii; stany dzielą się na hrabstwa, okręgi i miasta (z organami samorządowymi i radami municypalnymi).

Historia

 Osobny artykuł: Historia Australii.

Geografia

 Osobny artykuł: Geografia Australii.

Australia to szósty pod względem wielkości kraj świata, położony na kontynencie australijskim będącym najmniejszym spośród wszystkich kontynentów. Najgęściej zaludnione jest wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeże. Australia leży na półkuli południowej i wschodniej. Jest to jeden z najbardziej płaskich kontynentów ze średnią wysokością 330 m. Obszar pustynny zajmuje powierzchnię większą niż na jakimkolwiek innym kontynencie (nie licząc Antarktydy) ; 2/3 powierzchni leży w klimacie suchym lub półsuchym. Linia brzegowa Australii jest mało rozwinięta, wzdłuż całego wybrzeża o długości 19 tys. km napotkać można jedynie dwie duże zatoki: Zatokę Karpentaria i Wielką Zatokę Australijską. Najwyższy szczyt Góra Kościuszki[5] odkryty, zdobyty i nazwany przez Pawła Edmunda Strzeleckiego wznosi się na wysokość 2228 m n.p.m.

Demografia

 Osobny artykuł: Osadnictwo w Australii.
 Osobny artykuł: Australijczycy.

31 marca 2016 populacja Australii wynosiła 24 051 400 osób[2]

Miasta Australii

 Osobny artykuł: Miasta Australii.

Stolicą Australii jest Canberra. Największym miastem jest Sydney. W Australii jest pięć metropolii z liczbą ludności powyżej jednego miliona, w których mieszka ponad 15 mln osób (2/3 populacji Australii)[6].

Miasto Ludność[6] (2016) Stan
1 Sydney 5 005 358 Nowa Południowa Walia
2 Melbourne 4 641 636 Wiktoria
3 Brisbane 2 349 699 Queensland
4 Perth 2 066 564 Australia Zachodnia
5 Adelaide 1 326 354 Australia Południowa

Statystyki demograficzne

Dane można znaleźć w CIA Factbook [1] lub tu http://www.census.gov/main/www/popclock.html

Podział ludności według narodowości[7]
Narodowość  % populacji Liczba populacji
Anglo-Australijczycy 70,8% 16 231 000
Brytyjczycy 6,4% 1 463 000
Aborygeni 2,18% 501 000
Anglo-Nowozelandczycy 2,08% 476 000
Chińczycy Han 1,88% 431 000
Włosi 1,78% 407 000
Indo-Pakistańczycy 1,65% 378 000
Grecy 1,33% 304 000
Arabowie 1,06% 242 000
Wietnamczycy 0,88% 201 000
Niemcy 0,59% 135 000
Filipińczycy 0,58% 133 000
Irlandczycy 0,48% 110 000
Żydzi 0,48% 109 000
Turcy 0,46% 105 000
Holendrzy 0,46% 104 000
pozostali 6,91% 1 485 000
Wykres demografii Australii
Populacja historyczna
Rok Populacja Zmiana proc. Rok Populacja Zmiana proc.
1900 3 765 400 1960 10 392 000 25,1%
1910 4 525 100 20,2% 1970 12 663 000 21,9%
1920 5 411 000 19,6% 1980 14 726 000 16,3%
1930 6 501 000 20,1% 1990 17 169 000 16,6%
1940 7 078 000 8,9% 2000 19 169 000 11,6%
1950 8 307 000 17,4% 2007 20 434 000 10,6%
(2012)
Liczba ludności 22 015 576
Ludność według wieku
0 – 14 lat 18,3%
15 – 64 lat 67,7%
ponad 64 lata 14%
Wiek (mediana)
W całej populacji 37,9 lat
Mężczyzn 37,1 lat
Kobiet 38,6 lat
Przyrost naturalny 1,126%
Współczynnik urodzeń 12,28 urodzin/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 6,94 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji 5,93 emigrantów/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu 1,06 mężczyzn/kobiet
poniżej 15 lat 1,05 mężczyzn/kobiet
15 – 64 lat 1,03 mężczyzn/kobiet
powyżej 64 lat 0,85 mężczyzn/kobiet
W całej populacji 1 mężczyzn/kobiet
Umieralność noworodków
W całej populacji 4,55 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 4,87 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 4,21 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 81,9 lat
Mężczyzn 79,48 lat
Kobiet 84,45 lat
Rozrodczość 1,77 urodzin/kobietę


Religia

 Osobny artykuł: Religia w Australii.

Dane według spisu powszechnego w 2016[8]:

Gospodarka

 Osobny artykuł: Gospodarka Australii.

Australia należy do krajów rozwiniętych, gospodarkę Australii cechuje daleko posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja kapitału. Największe organizacje produkcyjno-usługowe to: Broken Hill Proprietary (BHP), Colonial Sugar Refining, Imperial Chemical Industries, Telstra.

Dzięki ogromnym bogactwom naturalnym Australia jest jednym z największych producentów boksytu, a także należy do najpoważniejszych dostawców węgla, rudy żelaza i złota. Gdy w 1979 roku w rejonie Kimberley odkryte zostały złoża diamentów – Australia w produkcji tych kamieni doścignęła nawet Republikę Południowej Afryki.

Grunty orne stanowią jedynie 4% terytorium Australii, z czego uprawia się 80%. Pas ziemi uprawnej ciągnie się wzdłuż zachodnich zboczy Wielkich Gór Wododziałowych. Pastwiska zajmują 60% kraju. 25% powierzchni Australii zajmują gospodarstwa hodowlane, których jest ok. 16 tysięcy, o powierzchni średnio 30 tysięcy hektarów.

Liczba owiec w Australii stanowi 12% światowego pogłowia tych zwierząt.

Siły zbrojne

Australia w składzie swoich sił zbrojnych posiada siły lądowe (Australian Army), marynarkę wojenną (Royal Australian Navy) oraz siły powietrzne (Royal Australian Air Force). Wojska australijskie liczą 58 tys. żołnierzy zawodowych oraz 44,2 tys. rezerwistów. Według rankingu Global Firepower (2014) australijskie siły zbrojne stanowią 20. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 26,1 mld dolarów (USD)[9].

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wojsko australijskie.

Transport

Przecinający nizinę Nullarbor trakt kolejowy jest najdłuższym zbudowanym w linii prostej traktem kolejowym na świecie. Kolej kursuje między południową a zachodnią Australią.

Adelaide
Mount Gambier
Broome
Esperance
Geraldton
Halls Creek
Kalgoorlie
Karratha
Kununurra
Newman
Paraburdoo
Perth
Port Hedland
Albury
Broken Hill
Newcastle
Sydney
Wagga Wagga
Aurukun
Brisbane
Cairns
Charters Towers
Cloncurry
Cooktown
Gold Coast
Hughenden
Mackay
Mount Isa
Rockhampton
Townsville
Devonport
Hobart
Launceston
Alice Springs
Ayers Rock
Darwin
Tennant Creek
Melbourne
Portland
Canberra
Jervis Bay
Porty lotnicze w Australii

Kultura

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Pierwsze amatorskie przedstawienia teatralne odbywały się w teatrach więziennych. Pierwszy teatr w kraju powstał w Sydney (1830) i nazywał się Theatre Royal.

W kuchni australijskiej nie należy zapominać o tradycyjnej kuchni rdzennej ludności, tzn. o kuchni Aborygenów, której można spróbować w głębi lądu w rezerwatach. Kuchnia ta nawet otrzymała własną nazwę: Bush tucker food. Do składników tej kuchni zaliczyć można[10]:

  • Zioła, korzenie, nasiona, serca palmowe czy też owoce jak np. quandong
  • Kangury (np. w formie steku z sosem z owoców quandong), węże, jaszczurki, żółwie i strusie w formie np. filetów
  • Insekty i wszelkiej maści larwy owadów bogate w białko

Media

Pierwszą australijską gazetą była „Sydney Gazette and the News South Wales Advertiser” (wydawana w latach 1803-1842). Główne dzienniki i czasopisma są w rękach korporacji prasowych takich jak: „Sydney News Ltd.” i „The Herald Sun”. W Australii ukazuje się 3 tys. gazet. Największe dzienniki to: „The Herald Sun” (założony w 1840, nakład 558 800 egzemplarzy) i „The Daily Telegraph” (założony w 1879, nakład 442 tys. egzemplarzy). Wśród czasopism kobiecych prowadzi „Australian Women’s Weekly” (założony w 1933, nakład 1230 tys. egzemplarzy). Agencje prasowe: „Australian Agency Press” (AAP, założona w 1935 w Melbourne, obecna centrala w Sydney) i „Australian United Press Ltd.” (AUP).

Radio Australijskie rozpoczęło nadawanie 13 listopada 1923, a telewizja 1 listopada 1956. Działa telewizja i radio państwowe oraz stacje komercyjne, etniczne i środowiskowe. Media publiczne nadzoruje Australian Broadcasting Corporation (ABC), jest finansowana przez państwo (abonament zniesiono w 1974 r.). Istnieje jeden państwowy nadawca telewizyjny i 4 stacje radiowe. W Australii nadaje około 50 komercyjnych stacji telewizyjnych i około 140 radiowych.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Australia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Countries & Continents

3D,cad,europe,americas,apac,emea,asia,australia,africa,