powered by CADENAS

Social Share

N-Metylopirolidon (10295 views - Material Database)

N-Metylopirolidon (N-metylo-2-pirolidon, NMP) – organiczny związek chemiczny z grupy laktamów, metylowa pochodna 2-pirolidonu. Bezbarwna lub żółtawa higroskopijna ciecz, mieszalna z wodą i co najmniej umiarkowanie polarnymi rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak niższe alkohole, ketony, octan etylu, chloroform lub benzen. Należy do klasy dwupolarnych rozpuszczalników aprotonowych (do klasy tej należą także np. dimetyloformamid, dimetyloacetamid i dimetylosulfotlenek).
Go to Article

N-Metylopirolidon

N-Metylopirolidon

N-Metylopirolidon
N-Metylopirolidon
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C5H9NO
Masa molowa 99,13 g/mol
Wygląd bezbarwna lub żółtawa ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 872-50-4
PubChem 13387[1]
Podobne związki
Podobne związki 2-pirolidon
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

N-Metylopirolidon (N-metylo-2-pirolidon, NMP) – organiczny związek chemiczny z grupy laktamów, metylowa pochodna 2-pirolidonu. Bezbarwna lub żółtawa higroskopijna ciecz, mieszalna z wodą i co najmniej umiarkowanie polarnymi rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak niższe alkohole, ketony, octan etylu, chloroform lub benzen. Należy do klasy dwupolarnych rozpuszczalników aprotonowych (do klasy tej należą także np. dimetyloformamid, dimetyloacetamid i dimetylosulfotlenek).

Otrzymywanie

NMP można otrzymać w reakcji γ-butyrolaktonu z metyloaminą. Substancjami wyjściowymi całej syntezy mogą być acetylen i formaldehyd:

Synteza NMP z acetylenu i formaldehydu
  1. N-Metylopirolidon (CID: 13387) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  2. a b c Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
  3. a b N-Metylopirolidon (nr 270458) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA).
  4. a b N-Metylopirolidon (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].


This article uses material from the Wikipedia article "N-Metylopirolidon", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification