powered by CADENAS

Social Share

Chromian potasu (17037 views - Material Database)

Chromian potasu, K2CrO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i potasu. W temperaturze pokojowej jest to jasnożółte ciało krystaliczne o gęstości 2,73 g/cm³. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Krystalizuje w układzie rombowym. Topi się w temp. 971 °C i rozkłada się przed osiągnięciem temperatury wrzenia. Związek ten jest silnym utleniaczem. Chromian potasu jest używany głównie w garbarstwie, przemyśle tekstylnym, emalierstwie, przy produkcji barwników i w chemii analitycznej. Związki chromu(VI) (w tym chromian potasu) – w przeciwieństwie do związków chromu(III) – są uważane za silnie toksyczne i stanowią jeden z najbardziej toksycznych składników ścieków z garbarni.
Go to Article

Chromian potasu

Chromian potasu

Chromian potasu
Chromian potasu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny K2CrO4
Masa molowa 194,19 g/mol
Wygląd żółte kryształy[1] bez zapachu
Identyfikacja
Numer CAS 7789-00-6
PubChem 24597[2]
Podobne związki
Inne aniony chlorek potasu
Inne kationy chromian baru
Podobne związki dichromian potasu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Chromian potasu, K2CrO4nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i potasu.

W temperaturze pokojowej jest to jasnożółte ciało krystaliczne o gęstości 2,73 g/cm³. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Krystalizuje w układzie rombowym. Topi się w temp. 971 °C i rozkłada się przed osiągnięciem temperatury wrzenia. Związek ten jest silnym utleniaczem. Chromian potasu jest używany głównie w garbarstwie, przemyśle tekstylnym, emalierstwie, przy produkcji barwników i w chemii analitycznej.

Związki chromu(VI) (w tym chromian potasu) – w przeciwieństwie do związków chromu(III) – są uważane za silnie toksyczne i stanowią jeden z najbardziej toksycznych składników ścieków z garbarni.

Równowaga chromiany−dichromiany

W roztworach wodnych chromiany są trwałe tylko w środowisku zasadowym, po zakwaszeniu roztworu barwa zmienia się z żółtej na pomarańczową w wyniku połączenia się jonów chromianowych do dichromianowych:

2CrO2−4 + 2H+Cr2O2−7 + H2O

Natomiast pomarańczowy roztwór dichromianów pod wpływem zasady zabarwia się na żółto w wyniku reakcji odwrotnej:

Cr2O2−7 + 2OH → 2CrO2−4 + H2O

Zarówno w chromianach, jak i w dichromianach chrom występuje na stopniu utlenienia +6, ww. reakcje nie są więc procesami redoks.

  1. a b Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. Chromian potasu (CID: 24597) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c Chromian potasu (nr 529508) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  4. a b Chromian potasu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].


This article uses material from the Wikipedia article "Chromian potasu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification