powered by CADENAS

Social Share

Dichromian amonu (15008 views - Material Database)

Dichromian amonu, (NH4)2Cr2O7 (nazwa Stocka: dichromian(VI) amonu)– nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu dichromowego i amoniaku.
Go to Article

Dichromian amonu

Dichromian amonu

Dichromian amonu
Dichromian amonu

Model struktury krystalicznej

Próbka związku
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny (NH4)2Cr2O7
Inne wzory (NH4)2[Cr2O6(μ-O)]
Masa molowa 252,06 g/mol
Wygląd pomarańczowoczerwone, jasne kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 7789-09-5
PubChem 24600[2]
Podobne związki
Inne aniony dichromian potasu
Inne kationy chromian amonu
siarczan amonu
azotan amonu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Dichromian amonu, (NH4)2Cr2O7 (nazwa Stocka: dichromian(VI) amonu)– nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu dichromowego i amoniaku.

Otrzymywanie

Dichromian amonu jest otrzymywany w reakcji kwasu chromowego i wody amoniakalnej.

Właściwości

Rozkład termiczny (NH4)2Cr2O7. Widoczny zielony Cr2O3

Dichromian amonu jest pomarańczowym ciałem stałym o temp. topnienia 180 °C. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest silnym utleniaczem i reaguje, często dość gwałtownie z wszystkimi reduktorami. Jego cząsteczka, oprócz jonu dichromianowego o właściwościach utleniających, zawiera jon amonowy o właściwościach redukujących, co czyni ją niestabilną. Pod wpływem ogrzania ulega gwałtownemu rozkładowi z wydzielaniem dużej ilości puszystego zielonego tlenku chromu(III) i produktów gazowych:

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2↑ + 4H2O↑

Reakcja ta wykorzystywana jest w pokazie pirotechnicznym chemiczny wulkan[5][6]. Rozkład termiczny w szczelnych pojemnikach może prowadzić do eksplozji[7].

Jest związkiem rakotwórczym[8].

Zastosowanie

Stosuje się go w pirotechnice, fotografii, jak również w litografii, jako źródło czystego azotu w laboratorium oraz jako katalizator. Wykorzystuje się go też jako zaprawy pigmentowej, jak również w syntezie alizaryny, garbarstwie i oczyszczaniu olei.

Wypadki

W roku 1986 w firmie Diamond Shamrock Chemicals w Ashtabuli w wyniku wybuchu ok. tony dichromianu amonu, który był suszony w nagrzewnicy, śmierć poniosły dwie osoby, a kolejnych 14 zostało rannych[9].

  1. a b c d e Dichromian amonu (ang.). [martwy link] The Chemical Database. The Department of Chemistry, University of Akron. [dostęp 2012-07-24].
  2. Dichromian amonu (CID: 24600) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b Dichromian amonu (nr 450138) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  4. a b Dichromian amonu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  5. Krzysztof Orliński: Chemiczny wulkan (pol.). Młody Technik, e-suplement, 2011-08-01. [dostęp 2012-11-30].
  6. Ammonium Dichromate Volcano (ang.). W: Chemistry Comes Alive! [on-line]. J. Chem. Ed., 1999. [dostęp 2009-11-20].
  7. Young, A.J.. Ammonium Dichromate. „J. Chem. Educ.”. 82 (11), s. 1617, 2005. DOI: 10.1021/ed082p1617 (ang.). 
  8. Dichromian amonu (nr 450138) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  9. Stewart Diamond. Chemical in blast was being heated. „The New York Times”, s. 22, 19.01.1986. [dostęp 12.02.2012]. 


This article uses material from the Wikipedia article "Dichromian amonu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification