powered by CADENAS

Social Share

Pentatlenek diarsenu (22003 views - Material Database)

Pentatlenek diarsenu (nazwa Stocka: tlenek arsenu(V)), As2O5 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym arsen występuje na V stopniu utlenienia. Jest jednym z najdłużej znanych tlenków, jednak jego struktura krystaliczna zbadana została dopiero w 1977 roku. Wykazuje działanie rakotwórcze.
Go to Article

Pentatlenek diarsenu

Pentatlenek diarsenu

Pentatlenek diarsenu
Pentatlenek diarsenu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny As2O5
Masa molowa 229,84 g/mol
Wygląd białe, amorficzne ciało stałe[1][2]
Identyfikacja
Numer CAS 1303-28-2
PubChem 14771[3]
Podobne związki
Podobne związki As2O3, H3AsO4
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Pentatlenek diarsenu (nazwa Stocka: tlenek arsenu(V)), As2O5nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym arsen występuje na V stopniu utlenienia. Jest jednym z najdłużej znanych tlenków[6], jednak jego struktura krystaliczna zbadana została dopiero w 1977 roku[10][11]. Wykazuje działanie rakotwórcze[5].

Właściwości

Jest amorficznym, białym ciałem stałym, które stopniowo rozpływa się na powietrzu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, w której wolno tworzy kwas arsenowy[2]. W czasie ogrzewania do temperatury bliskiej temperaturze topnienia (około 300 °C) wytwarza pary zawierające tritlenek diarsenu i tlen[4]. Jest utleniaczem. Wypiera chlor z kwasu solnego[5][6].

Otrzymywanie

Pentatlenek diarsenu otrzymuje się poprzez utlenianie arsenu lub tritlenku arsenu tlenem pod zwiększonym ciśnieniem[6]. Bardziej użyteczną metodą jest jednak utlenianie arsenu stężonym kwasem azotowym[12] i odwadnianie tak powstałego krystalicznego kwasu arsenowego w temperaturze powyżej 200 °C[4][5][6]:

2H3AsO4As2O5 + 3H2O

Kwasy podchlorawy, chlorowy i nadchlorowy utleniają arsen lub As2O3 do As2O5. Dzieje się tak również w przypadku kwasu jodowego, jednak utlenianie zachodzi łatwiej w przypadku kwasu rozcieńczonego niż stężonego[12].

Zastosowanie

Pentatlenek diarsenu stosowany jest do produkcji arsenianów, szkła barwnego, klejów do metalu, impregnatów do drewna, fungicydów i pestycydów[2][5].

 1. a b c d e CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-49, ISBN 9781420090840.
 2. a b c Arsenic pentoxide, [w:] Merck Index. An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, wyd. 13, Whitehouse Station: Merck & Company, 2001, ISBN 0911910131, OCLC 224225657.
 3. Pentatlenek diarsenu (CID: 14771) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 4. a b c Sabina C. Grund, Kunibert Hanusch, Hans Uwe Wolf: Arsenic and arsenic compounds. W: Ullmann's Encyclopedia of Chemical Industrial Chemistry. Wyd. 6. Weinheim: Viley-VCH, s. 23. ISBN 9783527303854.
 5. a b c d e Pradyot Patnaik, Handbook of Inorganic Chemicals, London: McGraw-Hill, 2003, s. 65–66, ISBN 0070494398.
 6. a b c d e Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw, Chemistry of the Elements, wyd. 2, Oxford–Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, s. 576–577, ISBN 0750633654.
 7. a b Pentatlenek diarsenu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
 8. Pentatlenek diarsenu (nr 483257) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2013-02-04].
 9. Pentatlenek diarsenu (nr 483257) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2013-02-04].
 10. Martin Jansen. Crystal Structure of As2O5. „Angewandte Chemie International Edition in English”. 16 (5), s. 314–315, 1977. DOI: 10.1002/anie.197703142. 
 11. Martin Jansen. Die Kristallstruktur von As2O5, eine neue Raumnetzstruktur. „Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie”. 441 (1), s. 5–12, 1978. DOI: 10.1002/zaac.19784410101. 
 12. a b Miguel-Ángel Muñoz-Hernández: Arsenic: Inorganic Chemistry. W: Encyclopedia of Inorganic Chemistry. R. Bruce King (red. nacz.). Wyd. 2. T. I. Chichester: Wiley, 2005, s. 7. ISBN 9780470860786.


This article uses material from the Wikipedia article "Pentatlenek diarsenu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification