powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Bateria ogniw (14390 views - Electrical Engineering)

Bateria ogniw – zestaw dwóch lub więcej pojedynczych ogniw elektrycznych. Mimo że określenie bateria oznacza zestaw składający się z kilku elementów, potocznie jest używane także w odniesieniu do pojedynczych ogniw. Spotykane standardy konstrukcji baterii przedstawione są w tabeli. Podano oznaczenia ich typów – amerykańskie handlowe (USA), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej – International Electrotechnical Commission (IEC) oraz Amerykańskiego Instytutu Standaryzacji – American National Standards Institute (ANSI), a także inne, spotykane także w Polsce. Wyróżniono standardy najpopularniejsze w Polsce.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bateria ogniw

Bateria ogniw

Ten artykuł dotyczy Baterii elektrycznej. Zobacz też: Bateria (wojsko).

Bateria ogniw – zestaw dwóch lub więcej pojedynczych ogniw elektrycznych.

Mimo że określenie bateria oznacza zestaw składający się z kilku elementów, potocznie jest używane także w odniesieniu do pojedynczych ogniw[1].

Spotykane standardy konstrukcji baterii przedstawione są w tabeli. Podano oznaczenia ich typów – amerykańskie handlowe (USA), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej – International Electrotechnical Commission (IEC) oraz Amerykańskiego Instytutu Standaryzacji – American National Standards Institute (ANSI), a także inne, spotykane także w Polsce.

Wyróżniono standardy najpopularniejsze w Polsce.

Oznaczenia IEC

  • liczba – numer katalogowy.

W przypadku baterii pastylkowych rozpowszechnił się wymiarowy system oznaczania wielkości przy zachowaniu oznaczeń literowych IEC (choć spotyka się opuszczanie litery R). I tak np. LR1130 oznacza baterię alkaliczno-braunsztynową cylindryczną o wysokości 3,0 mm (dwie ostatnie cyfry) i średnicy 11 mm (według oznaczeń IEC – LR54), a SR621 baterię srebrową o wysokości 2,1 mm i średnicy 6 mm (IEC – SR60).

Wśród akumulatorów spotyka się oznaczenia wymiarowe według schematu średnica/wysokość (w mm): HR 11/45 (KR 11/45) – akumulator NiMH (Ni-Cd) formatu R3, HR 15/51 (KR 15/51) – akumulator NiMH (Ni-Cd) formatu R6.

Cechy różnych konstrukcji baterii

"prostop.prostok." – oznacza prostopadłościan o podstawie prostokątnej,
"prostop.kwadr." – prostopadłościan o podstawie kwadratowej,
a w konstrukcjach w postaci walca – "L" - długość, a "D" - średnicę

USA IEC ANSI inne kształt napięcie wygląd
N R1 910A lady walec L=30,2 mm, D=12 mm 1,5 V
AAAA LR61 25A MN2500 walec L=42 mm, D=8 mm 1,5 V
AAA R03 24A mały paluszek, MN2400, AM4, UM4, HP16, micro walec L=44,5 mm, D=10,5 mm 1,5 V
AAAL       walec L=50 mm, D=10,5 mm 1,5 V  
AA R6 15A paluszek, MN1500, AM3, UM3, HP7, mignon walec L=50 mm, D=14,2 mm 1,5 V
A     bateria żarzenia do radioodb. lampowych prostop.prostok. różnych rozmiarów
lub walec L=50 mm, D=17 mm
1,5 V, 6 V
B     bateria anodowa do radioodb. lampowych prostop.prostok. różnych rozmiarów, często z kilkoma odczepami 45 V, 60 V, 90 V, itp.
C     bateria polaryzacji siatek lamp do radioodb. (bateria siatkowa) prostop.prostok. różnych rozmiarów, często z kilkoma odczepami 4,5 V, 6 V, 9 V, itp.
  R10     walec L=34 mm, D=21 mm 1,5 V
  2R10     walec L=68 mm, D=21 mm 3 V
C R14 14A UM2, MN1400, HP11, baby walec L=50 mm, D=23 mm 1,5 V
D R20 13A MN1300, UM1, HP2, mono walec L=58 mm, D=33 mm 1,5 V
F       walec L=87 mm, D=32 mm 1,5 V
F       walec L=105 mm, D=32 mm 1,5 V
J       walec L=150 mm, D=2 mm 1,5 V
  3R12   GP312S, bateria płaska prostop.prostok. 67 mm × 62 mm × 22 mm 4,5 V (∗)
      lantern, 996 prostop.kwadr. 68 mm kwadrat × 115 mm 6 V (∗)
PP3 6LR61, 6F22, 6R61 1604A MN1604, block prostop. prostok. 48 mm × 25 mm × 15 mm 9 V (∗)
  6F25     prostop. kwadr. 48 mm × 25 mm × 25 mm 9 V (∗)
PP9 6F100 1603   prostop. prostok. 51.6mm × 65.1 mm × 80,2 mm wys. 9 V (∗)
  4R25X 908 MN908 prostop. kwadr. 110 mm wys. × 67,7 mm kwadrat, wyprowadzenia sprężynowe 6 V (∗)
  4R25 915A   prostop. kwadr. 110 mm wys. × 67,7 mm kwadrat, wyprowadzenia śrubowe 6 V (∗)
  4LR25-2 918A MN918 prostop. prostok. 127 mm × 136,5 mm × 73 mm wys., wyprowadzenia śrubowe 6 V (∗)
      PC926 prostop. prostok. 127 mm × 136,5 mm × 73 mm wys., wyprowadzenia śrubowe 12 V (∗)

(∗) Baterie 4,5 V, 6 V, 9 V, i 12 V budowane są jako zestawy ogniw 1,5 V połączonych szeregowo.

Standardy europejskie opisano w IEC 60086-1 Primary batteries - Part 1: General (BS397 w Wielkiej Brytanii).

Standardy amerykańskie opisano w ANSI C18.1 American National Standard for Dry Cells and Batteries-Specifications.

Na podstawie wikipedii angielskiej.

  1. Słownik wyrazów obcych PWN. Opracowanie Lidia Wiśniakowska. Warszawa: PWN, 2004. ISBN 83-01-14197-2.
  2. Baterie alkaliczno-powietrzne sprzedawane są z naklejoną folią zasłaniającą otworek; przed użyciem należy folię zerwać, by umożliwić dopływ powietrza celem rozpoczęcia reakcji chemicznej. Baterię należy zużyć w ciągu 3…4 miesięcy. Podczas eksploatacji napięcie spada do 1,2…1,3 V przy rozładowaniu. Ogniwa tego rodzaju używane są najczęściej w aparatach słuchowych.

Linki zewnętrzne
This article uses material from the Wikipedia article "Bateria ogniw", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced