powered by CADENAS

Social Share

Pogłębiacz (narzędzie skrawające) (5983 views - Tooling)

Pogłębiacz – narzędzie do obróbki skrawaniem, którego zadaniem jest powiększenie lub inna zmiana ukształtowania otworu na pewnej części długości, lub obróbka czołowa powierzchni wokół otworu. Rodzaje pogłębiaczy: walcowo-czołowe: główne krawędzie skrawające na powierzchni czołowej poprzedzone pilotem zagłębiającym się w otworze i służącym do prowadzenia narzędzia (pilot może być wymienny); do wykonywania gniazd pod łby wkrętów (walcowych, imbusowych) i śrub, do usuwania nadlewów przy otworach wykonanych w elementach odlewanych itp. stożkowe: główne krawędzie skrawające na powierzchni stożkowej; do wykonywania gniazd pod łby wkrętów z łbem stożkowym, do usuwania zadziorów po wierceniu itp. specjalne do wykonywania pogłębień wielostopniowych i kształtowych. Pogłębiacze o mniejszych średnicach wykonywane są jako jednolite, a powyżej 8 mm jako zgrzewane. Zobacz też: narzędzia skrawające.
Go to Article

Pogłębiacz (narzędzie skrawające)

Pogłębiacz (narzędzie skrawające)

Pogłębiacz (narzędzie skrawające)

Pogłębiacznarzędzie do obróbki skrawaniem, którego zadaniem jest powiększenie lub inna zmiana ukształtowania otworu na pewnej części długości, lub obróbka czołowa powierzchni wokół otworu.

Rodzaje pogłębiaczy:

 • walcowo-czołowe:
  • główne krawędzie skrawające na powierzchni czołowej poprzedzone pilotem zagłębiającym się w otworze i służącym do prowadzenia narzędzia (pilot może być wymienny);
  • do wykonywania gniazd pod łby wkrętów (walcowych, imbusowych) i śrub, do usuwania nadlewów przy otworach wykonanych w elementach odlewanych itp.
 • stożkowe:
  • główne krawędzie skrawające na powierzchni stożkowej;
  • do wykonywania gniazd pod łby wkrętów z łbem stożkowym, do usuwania zadziorów po wierceniu itp.
 • specjalne
  • do wykonywania pogłębień wielostopniowych i kształtowych.

Pogłębiacze o mniejszych średnicach wykonywane są jako jednolite, a powyżej 8 mm jako zgrzewane.

Zobacz też: narzędzia skrawające.

 • Górski E.: Poradnik narzędziowca. WNT, 1965. str.360-370. (Wyd. V/1989)


This article uses material from the Wikipedia article "Pogłębiacz (narzędzie skrawające)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing