powered by CADENAS

Social Share

Ciśnienie (11834 views - Mechanical Engineering)

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: p = F n S , {\displaystyle p={F_{n} \over S},} gdzie: p – ciśnienie (Pa), Fn – składowa siły prostopadła do powierzchni (N), S – powierzchnia (m²). W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu. Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie. Do pomiaru służy manometr i barometr.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Ciśnienie

Ciśnienie

Ciśnieniewielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:

gdzie: p – ciśnienie (Pa), Fn – składowa siły prostopadła do powierzchni (N), S – powierzchnia (m²).

W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie.

Do pomiaru służy manometr i barometr.

Przeliczanie jednostek

  paskal bar N/mm² kG/m² kG/cm²
atmosfera techniczna
[at]
atmosfera fizyczna
[atm]
tor [Tr]
mmHg
psi [psi]
psi
1 Pa [N/m²] = 1 10−5 10−6 0,102 1,02·10−5 9,87·10−6 0,0075 1,45038·10−4
1 bar [daN/cm²] = 105 1 0,1 10200 1,02 0,987 750 14,5038
1 N/mm² = 106 10 1 1,02·105 10,2 9,87 7500 145,038
1 kG/m² = 9,80665 9,80665·10−5 9,80665·10−6 1 10−4 9,68·10−5 0,0736 1,4223·10−3
1 atmosfera techniczna [at] =
1 kG/cm² =
98066,5 0,980665 0,0980665 10000 1 0,968 736 14,223
1 atmosfera fizyczna [atm] =
(760 tor [Tr]) =
101325 1,013 0,1013 10330 1,033 1 760 14,696
1 tor [Tr] = 1 mmHg = 133 0,00133 1,33·10−4 13,6 0,00136 0,00132 1 19,3367·10−3
1 psi = 6894,76 6,89476·10−2 6,89476·10−3 702,99 7,0307·10−2 6,8046·10−2 51,7151 1

Ciśnienie względne i bezwzględne

Ciśnienie może być określone względem próżni – tzw. ciśnienie bezwzględne, czyli absolutne, lub względem ciśnienia w otoczeniu – nadciśnienie (lub ciśnienie względne, jednak ten termin jest dwuznaczny).

W technice powszechnie mierzy się i podaje ciśnienie płynów względem ciśnienia atmosferycznego; nadciśnienie w tym znaczeniu określa się jako ciśnienie manometryczne.

Przykładowo, że jeśli ciśnienie w pojemniku jest równe 0,3 MPa (nadciśnienie), to ciśnienie bezwzględne wynosi 0,3 MPa + 0,1 MPa = 0,4 MPa (0,1 MPa to ciśnienie atmosferyczne).

Przed upowszechnieniem układu SI ciśnienie manometryczne zaznaczano przez dodanie litery n po symbolu wymiaru ciśnienia. Dla odróżnienia, ciśnienie absolutne zaznaczało się przez dodanie litery a, tzn. w przytoczonym przykładzie ciśnienie byłoby podane jako 3 atn lub 4 ata (stosując przybliżenie 0,1 MPa = 1 at).

Spotykana w technice jednostka barg, bar(g) oznacza bar ciśnienia względnego.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Ciśnienie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD