powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Świetlówka kompaktowa (17256 views - Electronics & PCB Engineering)

Świetlówka kompaktowa, kompaktowa lampa fluorescencyjna (CFL ang. Compact fluorescent lamp), znana też w handlu jako świetlówka energooszczędna - jest to rodzaj lampy fluorescencyjnej (świetlówki) o kształcie zapewniającym małe wymiary gabarytowe. Świetlówki takie mają najczęściej kształt litery "U" lub spirali. Świetlówki kompaktowe możemy podzielić na świetlówki ze zintegrowanym układem zapłonowym oraz na świetlówki wymagające opraw z takim układem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Świetlówka kompaktowa

Świetlówka kompaktowa

Świetlówka kompaktowa

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Kuebi = Armin Kübelbeck).

Świetlówka kompaktowa, kompaktowa lampa fluorescencyjna (CFL ang. Compact fluorescent lamp), znana też w handlu jako świetlówka energooszczędna - jest to rodzaj lampy fluorescencyjnej (świetlówki) o kształcie zapewniającym małe wymiary gabarytowe. Świetlówki takie mają najczęściej kształt litery "U" lub spirali. Świetlówki kompaktowe możemy podzielić na świetlówki ze zintegrowanym układem zapłonowym oraz na świetlówki wymagające opraw z takim układem.

Zalety w porównaniu do żarówek

 • po rozgrzaniu, wytwarzają znacznie więcej światła niż żarówki przy tym samym poborze mocy
 • wielokrotnie dłuższy czas pracy (przy rzadkim włączaniu/wyłączaniu)
 • mniejsza zależność strumienia świetlnego od napięcia zasilającego
 • możliwość innych barw światła niż 2500K standardowej żarówki, np. barwa neutralna 4000K lub barwa chłodna 6500K
 • tam gdzie energia elektryczna pozyskiwana jest w istotnej części ze spalania węgla świetlówki kompaktowe przyczyniają się do mniejszej emisji szkodliwych substancji do środowiska (m. in. dwutlenku węgla oraz rtęci[1][2])

Wady w porównaniu do żarówek

 • świetlówki energooszczędne migają co jest niezdrowe dla ludzi, efekt stroboskopowy zauważalny jest podczas używania tanich świetlówek, w świetlówkach drogich, wysokiej jakości miganie jest prawie niezauważalne (Efekt migania nie występuje w żarówkach halogenowych znanych w handlu jako energooszczędne żarówki halogenowe, które są polecane przez Unię Europejską jako zamiennik wycofanych już zwykłych żarówek.)
 • dają mniej naturalne światło co może męczyć wzrok (widmo światła jest mniej naturalne niż w przypadku żarówek halogenowych, widoczne barwy niektórych obiektów są inne niż w świetle słonecznym, również względem siebie)[3][4][5]
 • światło świetlówek nie może być stosowane do oświetlania obrazów i innych dzieł sztuki, ponieważ negatywnie wpływa na barwy dzieł sztuki takich jak obrazy powodując ich blaknięcie i inne uszkodzenia (do oświetlania obrazów stosuje się oświetlenie halogenowe oddalone od obrazów lub białe diody led nie wymagające oddalenia[6])
 • zawierają niewielką ilość toksycznych oparów rtęci (ok. 5 mg), w związku z czym konieczny jest ich recykling i nie wolno ich wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci[7] Zbicie działającej świetlówki energooszczędnej jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia osób przebywających w pobliżu z powodu oparów rtęci[potrzebny przypis].
 • Świetlówki wprowadzają do sieci wyższe harmoniczne prądu (rośnie współczynnik THD), czyli jakość energii elektrycznej w sieci jest niższa (przebieg jest odkształcony). W wyniku nakładania się harmonicznych z różnych źródeł obciążenie transformatorów nawet mocą znacząco mniejszą od nominalnej może powodować ich uszkodzenia.
 • większa zależność strumienia świetlnego od temperatury otoczenia (utrudniony zapłon przy niskiej temperaturze)[8]
 • znaczna zależność efektywności energetycznej od stopnia zużycia[8]
 • zależność barwy światła od stopnia zużycia
 • dłuższy czas rozświetlania po włączeniu zasilania (rośnie wraz z użytkowaniem)
 • szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe (UV) emitowane jest głównie przez tanie świetlówki niskiej jakości, w których po pewnym czasie używania może pojawić się niewielkie i niewidoczne uszkodzenie powłoki wewnętrznej tzw. luminoforu[9]. Świetlówki drogie, wysokiej jakości oraz posiadające podwójną szklaną obudowę nie są szkodliwe dla zdrowia.
 • brak możliwości regulacji jasności i barwy światła przez regulację napięcia (aczkolwiek są na rynku modele z wbudowaną elektroniką przystosowaną do standardowych ściemniaczy)
 • wyższa cena (dodatkowo wzrosła o 20-25% po wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży żarówek[10]). Jednak po uwzględnieniu niższego zużycia energii sumaryczne koszty zakupu oraz użytkowania świetlówek są wielokrotnie niższe od kosztów użytkowania tradycyjnych żarówek wytwarzających tyle samo światła[11].
 • znaczny spadek żywotności przy dużej częstości włączeń/wyłączeń
 • pogarszanie jakości energii elektrycznej w systemie zasilania[12]
 • niektóre świetlówki kompaktowe wysyłają zakłócenia w postaci fal elektromagnetycznych, o zakresie od kilkuset kHz do kilkudziesięciu MHz. Przez to może zostać uniemożliwiony np. odbiór radia.

Świetlówki ze zintegrowanym układem zapłonowym

(ang. CFL-i Compact Fluorescent Lamp Integrated)

Zaletą takich świetlówek jest fakt, iż są one bezpośrednimi zamiennikami żarówek głównego szeregu (posiadają taki sam gwint). Żywotność świetlówek kompaktowych mieści się w zakresie od 6000h do 15000h. Większość z nich nie jest przystosowana do stosowania w oprawach zamkniętych; używanie świetlówki w takiej oprawie znacząco skraca jej żywotność. Niektóre świetlówki posiadają własną obudowę rury fluorescencyjnej zmniejszającą luminancję i poprawiającą walory estetyczne. Dostępne świetlówki zalicza się do klas energetycznych A albo B. Najczęściej spotykane mają temperaturę barwową 2700K (zbliżona do temperatury barwowej żarówki) albo 6400K (światło dzienne). Skuteczność świetlna wynosi ok. 50 lm/W.

Pobór mocy

Porównanie pobieranej mocy żarówek głównego szeregu i świetlówek kompaktowych ze zintegrowanym układem zapłonowym, o zbliżonym strumieniu świetlnym, dla nowych żarówek, według producentów świetlówek kompaktowych:

żarówka świetlówka kompaktowa
25 W 5-6 W
40 W 7-8 W
60 W 11–13 W
75 W 15–16 W
100 W 18-21 W
150 W 27-32 W

Przykłady

Przykłady świetlówek kompaktowych ze zintegrowanym układem zapłonowym:

Świetlówki z zewnętrznym układem zapłonowym

Ich zaletą jest niższa cena spowodowana tym, iż w jej skład nie wchodzi cena układu zapłonowego. Mają większą gamę dostępnych temperatur barwowych. Są bardziej przyjazne środowisku, ponieważ nie marnujemy układów zapłonowych, jak to ma miejsce w przypadku zużytych świetlówek pierwszego rodzaju. Produkowane są zarówno świetlówki całkowicie pozbawione jakichkolwiek dodatkowych urządzeń jak i z wbudowanym samym zapłonnikiem. Takie modele wymagają opraw wyposażonych jedynie w statecznik. Dostępne są świetlówki z trzonkami G23, 2G7, G24, 2G11.This article uses material from the Wikipedia article "Świetlówka kompaktowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics