powered by CADENAS

Social Share

Przenośnik zgrzebłowy (12008 views - Mechanical Engineering)

Przenośnik zgrzebłowy - urządzenie transportowe typu przesuwającego, w którym przymocowane do łańcucha (łańcuchów) elementy poprzeczne, zwane zgrzebłami, przesuwają urobek w sposób ciągły w określone miejsce.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Przenośnik zgrzebłowy

Przenośnik zgrzebłowy

Przenośnik zgrzebłowy - urządzenie transportowe typu przesuwającego, w którym przymocowane do łańcucha (łańcuchów) elementy poprzeczne, zwane zgrzebłami, przesuwają urobek w sposób ciągły w określone miejsce.

Budowa

Każdy przenośnik zgrzebłowy składa się z następujących podstawowych zespołów: napędu, przęseł, łańcucha wraz ze zgrzebłami oraz zwrotni. Silnik napędowy, sprzęgnięty z przekładnią zębatą za pośrednictwem sprzęgła hydrokinetycznego, napędza gwiazdę napędową, która pociąga łańcuch przenośnika wraz z urobkiem. Do napędu stosuje się silniki o dużym momencie rozruchowym (ogniotrwałe). Elementy i zespoły stosowanych przenośników są zunifikowane tak, że są one wzajemnie wymienne. Umożliwia to uporządkowanie gospodarki częściami zamiennymi oraz ułatwia szkolenie personelu obsługującego.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Przenośnik zgrzebłowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD