powered by CADENAS

Social Share

Poziomica (9107 views - Tooling)

Poziomica, poziomnica, utożsamiana czasem niezbyt precyzyjnie z libellą, regionalnie – waserwaga – przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie. Dokładność poziomicy zależy w pierwszej kolejności od przewagi libelli, a następnie od jakości jej osadzenia, jakości wykonania samej poziomicy i użytego materiału oraz jej długości. Nazwa poziomica jest także stosowana do przyrządów laserowych realizujących tę samą funkcję przy pomocy widzialnej wiązki światła laserowego. W przypadku umieszczenia poziomicy laserowej na statywie zaciera się różnica pomiędzy tym instrumentem, a niwelatorem laserowym pod względem funkcji, ale nie dokładności pomiaru. Odmienną budowę ma poziomica wężowa (pot. szlauchwaga/szlaufwaga (z niem. Schlauchwaage)). Składa się ona z dwóch pionowych rurek szklanych, bądź z tworzywa sztucznego, z podziałką, połączonych giętkim przewodem. Działa na zasadzie naczyń połączonych. Ten typ poziomicy był dawniej stosowany powszechnie w budownictwie. Poziomica ta jest nadal stosowana, gdyż nadaje się do wypoziomowania oddalonych od siebie dwóch punktów. Ze względu na konstrukcję i zastosowanie wyróżnia się główne typy poziomic libelowych: murarskie (popularne, podłużne, drewniane lub aluminiowe,) maszynowe (liniałowe i ramowe, metalowe) służące do ustawiania poziomu maszyn – obrabiarek. Regionalną nazwą, występującą na Śląsku i na Kaszubach jest waserwoga i rzadziej w Wielkopolsce waserwoga lub waserwaga, od niem. słowa Wasserwaage oznaczającego poziomicę. Natomiast poziomica wężowa w tychże rejonach nazywana jest szlauchwoga bądź szlauchwaga, od niem. słowa Schlauchwaage.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Poziomica

Poziomica

Poziomica

Licensed under GNU General Public License (Unkown).

Ten artykuł dotyczy przyrządu pomiarowego. Zobacz też: poziomica (warstwica).

Poziomica, poziomnica[1][2][3][4], utożsamiana czasem niezbyt precyzyjnie z libellą, regionalnie – waserwaga – przyrząd pomiarowy z wbudowanymi jedną lub wieloma (wtedy pod różnymi kątami) libellami rurkowymi, wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie.

Dokładność poziomicy zależy w pierwszej kolejności od przewagi libelli, a następnie od jakości jej osadzenia, jakości wykonania samej poziomicy i użytego materiału oraz jej długości.

Nazwa poziomica jest także stosowana do przyrządów laserowych realizujących tę samą funkcję przy pomocy widzialnej wiązki światła laserowego. W przypadku umieszczenia poziomicy laserowej na statywie zaciera się różnica pomiędzy tym instrumentem, a niwelatorem laserowym pod względem funkcji, ale nie dokładności pomiaru.

Odmienną budowę ma poziomica wężowa (pot. szlauchwaga/szlaufwaga (z niem. Schlauchwaage)). Składa się ona z dwóch pionowych rurek szklanych, bądź z tworzywa sztucznego, z podziałką, połączonych giętkim przewodem. Działa na zasadzie naczyń połączonych. Ten typ poziomicy był dawniej stosowany powszechnie w budownictwie[2]. Poziomica ta jest nadal stosowana, gdyż nadaje się do wypoziomowania oddalonych od siebie dwóch punktów.

Ze względu na konstrukcję i zastosowanie wyróżnia się główne typy poziomic libelowych:

  • murarskie (popularne, podłużne, drewniane lub aluminiowe,)
  • maszynowe (liniałowe i ramowe, metalowe) służące do ustawiania poziomu maszyn – obrabiarek.

Regionalną nazwą, występującą na Śląsku i na Kaszubach jest waserwoga[5] i rzadziej w Wielkopolsce waserwoga lub waserwaga, od niem. słowa Wasserwaage oznaczającego poziomicę. Natomiast poziomica wężowa w tychże rejonach nazywana jest szlauchwoga bądź szlauchwaga, od niem. słowa Schlauchwaage.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Poziomica", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing