powered by CADENAS

Social Share

Unigraphics (68862 views - CAD & CAM (Mechanical) Dictionary)

Unigraphics (od wersji 19 wprowadzono nową nazwę NX) – program typu CAD/CAM/CAE, umożliwiający projektowanie wyrobu parametrycznie lub nieparametrycznie, bryłowo lub powierzchniowo. W 18 wersji Unigraphicsa wprowadzono technologie Direct Modeling, który w wersji NX 6 zmienił nazwę na Synchronous Technology. Obydwie metodologie modelowania określić można mianem modelowania bezpośredniego, które najczęściej wykorzystuje się do pracy z modelami bez historii. Producentem od V.2008 roku jest firma Siemens PLM Software (poprzednio UGS). Najważniejsze dziedziny zastosowań: Wzornictwo przemysłowe i stylizacja, Projekty opakowań, Projekty mechaniczne, Projekty systemów elektromechanicznych, Symulacje mechaniczne, Symulacje elektromechaniczne, Projekty narzędzi i wyposażenia stałego, Wytwarzanie, Zarządzanie procesami inżynieryjnymi. Oparty jest o geometryczny kernel modelowania Parasolid® rozwijany przez UGS w Cambridge (Anglia). Podstawą oprogramowania są moduły do modelowania przestrzennego (Modeling), złożeń montażowych (Assembly) oraz rysunku technicznego (Drafting). Do analizy wytrzymałościowej części lub zespołów w NX wykorzystywana jest Metoda elementów skończonych przy pomocy wbudowanego pakietu NX Nastran lub innych, zewnętrznych programów obliczeniowych tzw. solverów. Umożliwia także analizę kinematyki i dynamiki mechanizmów (Motion simulation). NX posiada wiele specjalizowanych modułów dostosowanych do wymagań różnych dziedzin przemysłu. Do najczęściej wykorzystywanych sa moduły: projektowanie form wtryskowych - Mold Wizard, tłoczników postępowych, wykrojników, gętników i innych – Progressive Die Wizard projektowanie elementów z blach tłoczonych – Sheet Metal i Aerospace sheet Metal projektowanie statków – Ship Design rozmieszczania i wyznaczania przebiegu instalacji elektrycznych oraz „mechanicznych – moduły z grupy „Routing”. Program ma wbudowany moduł Manufacturing przeznaczony do generowania ścieżek narzędzi dla obrabiarek CNC umożliwiający programowanie obróbki w pełnym zakresie do 5 osi sterowanych w sposób ciągły. Program umożliwia stworzenie wirtualnej obrabiarki i bezpośrednią symulację kodu programu w środowisku roboczym. Dostępny jest pakiet narzędzi serii „Post Builder” do tworzenia i edycji postprocesorów dla danego typu maszyny.
Go to Article

Unigraphics

Unigraphics

Unigraphics (od wersji 19 wprowadzono nową nazwę NX) – program typu CAD/CAM/CAE, umożliwiający projektowanie wyrobu parametrycznie lub nieparametrycznie, bryłowo lub powierzchniowo. W 18 wersji Unigraphicsa wprowadzono technologie Direct Modeling, który w wersji NX 6 zmienił nazwę na Synchronous Technology. Obydwie metodologie modelowania określić można mianem modelowania bezpośredniego, które najczęściej wykorzystuje się do pracy z modelami bez historii. Producentem od V.2008 roku jest firma Siemens PLM Software (poprzednio UGS).

Najważniejsze dziedziny zastosowań:

 • Wzornictwo przemysłowe i stylizacja,
 • Projekty opakowań,
 • Projekty mechaniczne,
 • Projekty systemów elektromechanicznych,
 • Symulacje mechaniczne,
 • Symulacje elektromechaniczne,
 • Projekty narzędzi i wyposażenia stałego,
 • Wytwarzanie,
 • Zarządzanie procesami inżynieryjnymi.

Oparty jest o geometryczny kernel modelowania Parasolid® rozwijany przez UGS w Cambridge (Anglia). Podstawą oprogramowania są moduły do modelowania przestrzennego (Modeling), złożeń montażowych (Assembly) oraz rysunku technicznego (Drafting). Do analizy wytrzymałościowej części lub zespołów w NX wykorzystywana jest Metoda elementów skończonych przy pomocy wbudowanego pakietu NX Nastran lub innych, zewnętrznych programów obliczeniowych tzw. solverów. Umożliwia także analizę kinematyki i dynamiki mechanizmów (Motion simulation).

NX posiada wiele specjalizowanych modułów dostosowanych do wymagań różnych dziedzin przemysłu. Do najczęściej wykorzystywanych sa moduły:

 • projektowanie form wtryskowych - Mold Wizard,
 • tłoczników postępowych, wykrojników, gętników i innych – Progressive Die Wizard
 • projektowanie elementów z blach tłoczonych – Sheet Metal i Aerospace sheet Metal
 • projektowanie statków – Ship Design
 • rozmieszczania i wyznaczania przebiegu instalacji elektrycznych oraz „mechanicznych – moduły z grupy „Routing”.

Program ma wbudowany moduł Manufacturing przeznaczony do generowania ścieżek narzędzi dla obrabiarek CNC umożliwiający programowanie obróbki w pełnym zakresie do 5 osi sterowanych w sposób ciągły. Program umożliwia stworzenie wirtualnej obrabiarki i bezpośrednią symulację kodu programu w środowisku roboczym. Dostępny jest pakiet narzędzi serii „Post Builder” do tworzenia i edycji postprocesorów dla danego typu maszyny.

Historia

Historia systemu sięga wczesnych lat 70. i można ją prześledzić na Historia Unigraphics(ang.) Najnowszą wersją systemu jest NX 11.0 wprowadzany obecnie na rynek.

 • ...
 • Unigraphics V8 (marzec 1991 - feature based parametric solid modeling)
 • EDS Electronic Data Systems (listopad 1991 - wydzielony ze struktur McDonnell Douglas)
 • Unigraphics V9 (sierpień 1992)
 • Unigraphics V10.2 (wrzesień 1993)
 • Unigraphics V11 (styczeń 1996 - obsługa bardzo dużych złożeń, współpraca z arkuszem kalkulacyjnym)
 • Unigraphics V12 (styczeń 1997 - CAE: UG Secenario)
 • Unigraphics V13 (lipiec 1997 - nowy szkicownik)
 • Unigraphics Solutions (luty 1998 - powstaje nowa firma)
 • Unigraphics V15 (listopad 1998 - User Defined Feature)
 • UG/Mold Wizard (lipiec 1999 - pierwsza wersja modułu do projektowania form wtryskowych)
 • Unigraphics V16 (wrzesień 1999 - Windows Interface)
 • Unigraphics V17 (październik 2000 - Knowledge Based Engineering)
 • Unigraphics V18 (lipiec 2001 - Direct Modeling )
 • EDS PLM Solutions (październik 2001 - przejęcie SDRS z I-DEAS)
 • NX 1 (lipiec 2002 - I-DEAS/Unigraphics NX Interoperability)
 • NX 2 (sierpień 2003 - Expanded functionality in the Feature and Freeform Modeling)
 • NX 3 (sierpień 2004 - PMI, UGS Jack technology)
 • NX 4 (grudzień 2005 - NX Ship Building, Aerospace sheet metal)
 • NX 5 (kwiecień 2007 - CAE: NX Advanced Thermal, Advanced Flow, Electronic Systems Cooling, Laminates)
 • NX 6 (czerwiec 2008 - Synchronous Technology)
 • NX 7 (wrzesień 2009 - HD3D, Siemens Sinumerik machine controller)
 • NX 7.5 (maj 2010 - wprowadzenie NX Turbomachinery)
 • NX 8 (październik 2011 - HD-PLM, CAD Modular Design, NX CAM for Machinery)
 • NX 8.5 (październik 2012 - CAD: Open Profile, CAM: Aerospace Parts Machining, Tooling: Mold Flow Analysis)
 • NX 9 (październik 2013 - CAD: Realize Shape & Synchronous Technology 2D , CAM: Interactive cut region management )
 • NX 10 (październik 2014 - Gateway: Touchscreens, CAD: 2D Layout, CAM: Line Designer, CAE: Parallel Processing)
 • NX 11 (sierpień 2016 - CAD: Convergent Modeling, CAM: Hybrid Additive Manufacturing, CAE: Simcenter)

Systemy operacyjne

Wspierane są systemy operacyjne:

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Unigraphics", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD & CAM (Mechanical) Dictionary

3D,Models,Catalogs,Drawings,Library,Symbols,Objects,OEM