powered by CADENAS

Social Share

Narzędzia skrawające (10009 views - Tooling)

Narzędzia skrawające – narzędzia do obróbki ubytkowej polegającej na zdejmowaniu (skrawaniu) małych fragmentów obrabianego materiału zwanych wiórami. Cechą wszystkich takich narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, zwanej ostrzem skrawającym.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Narzędzia skrawające

Narzędzia skrawające

Narzędzia skrawającenarzędzia do obróbki ubytkowej polegającej na zdejmowaniu (skrawaniu) małych fragmentów obrabianego materiału zwanych wiórami. Cechą wszystkich takich narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, zwanej ostrzem skrawającym.

Klasyfikacja narzędzi skrawających

 • według sposobów obróbki: noże, frezy, przeciągacze, gwintowniki, narzynki, piły, wiertła, rozwiertaki, ściernice
 • według rodzajów obróbki: do obróbki zgrubnej (zdzieraki), wykańczającej (wykańczaki)
 • według sposobu kształtowania powierzchni: zwykłe, kształtowe, obwiedniowe
 • według napędu: ręczne, maszynowe
 • według powszechności zastosowania: uniwersalne (zwykle znormalizowane), specjalne

Części narzędzi skrawających

 • robocze – ostrza skrawające realizujące proces skrawania
  • krawędź skrawająca – jest to krawędź powierzchni natarcia przeznaczona do wykonywania procesu skrawania.
  • powierzchnia natarcia Aγ, jest to powierzchnia, po której spływa wiór
  • powierzchnia przyłożenia – główna Aα, jest to powierzchnia stykająca się z powierzchnią ukształtowaną na przedmiocie obrabianym i z pomocniczą powierzchnią przyłożenia Aά
 • prowadzące – przednie, wprowadzające lub tylne, wyprowadzające część roboczą ze strefy obróbki
 • chwytowe – umożliwiające połączenie narzędzia z napędem: walcowe, stożkowe, kwadratowe, prostokątne i inne; zewnętrzne i wewnętrzne.

Rodzaje narzędzi skrawających

noże
frezy
 • frez walcowy
 • frez czołowy
 • frez walcowo-czołowy
 • frez tarczowy
 • frez kątowy
 • frez kształtowy
 • frez do gwintów
 • frez modułowy do kół zębatych
narzędzia do otworów
przeciągacze
 • przeciągacz do otworów
  • przeciągacz do otworów długich
 • przeciągacz do powierzchni zewnętrznych
przepychacze
narzędzia do gwintów
 • Górski E.: Poradnik narzędziowca. WNT, 1965. Wyd. I (Wyd. V/1989)

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Narzędzia skrawające", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing