powered by CADENAS

Social Share

Symulacja (13955 views - Animation & Rendering & Toon)

Symulacja (łac. simulatio "udawanie" od similis "podobny") – przybliżone odtwarzanie zjawisk czy zachowań jakiegoś obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie modelu fizycznego w zmniejszonej skali np. do badań aerodynamicznych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Symulacja

Symulacja

Zobacz też: Symulacja (ujednoznacznienie).

Symulacja (łac. simulatio "udawanie" od similis "podobny") – przybliżone odtwarzanie zjawisk czy zachowań jakiegoś obiektu za pomocą jego modelu[1]. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie modelu fizycznego w zmniejszonej skali np. do badań aerodynamicznych.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Symulacja", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animation & Rendering & Toon

Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, toon, cartoon