powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Dioda pojemnościowa (13459 views - Electronics & PCB Engineering)

Dioda pojemnościowa – dioda półprzewodnikowa, w której wykorzystuje się zjawisko zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym. Zmiana pojemności diody jest bardzo niewielka, zazwyczaj od 6 pF do 20 pF, przy zmianach napięcia zazwyczaj 2–20 V. Konstrukcja złączy stosowanych w diodach pojemnościowych jest specjalnie przystosowana do wykorzystania tej właściwości; półprzewodnik, diody pojemnościowe są wykonywane zazwyczaj z krzemu lub arsenku galu. Diody pojemnościowe są zoptymalizowane pod względem możliwości wykorzystania pojemności barierowej złącza. Wyróżnia się dwa rodzaje diod pojemnościowych: Warikapy (z ang. variable capacitance, zmienna pojemność), o pojemności rzędu 10–500 pF, używane głównie w układach automatycznego strojenia jako elementy obwodów rezonansowych. Waraktory (z ang. variable reactance, zmienna reaktancja), o pojemności rzędu 0,2–20 pF, używane głównie w zakresie wysokich częstotliwości, jak również mikrofalowym (5–200 GHz); znajdują zastosowanie np. w powielaczach częstotliwości.
Go to Article

Dioda pojemnościowa

Dioda pojemnościowa

Dioda pojemnościowa

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (GregorioW

Inkscape Logo.svg
Ta grafika wektorowa została stworzona za pomocą programu Inkscape.
).

Dioda pojemnościowadioda półprzewodnikowa, w której wykorzystuje się zjawisko zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym. Zmiana pojemności diody jest bardzo niewielka, zazwyczaj od 6 pF do 20 pF, przy zmianach napięcia zazwyczaj 2–20 V[1].

Konstrukcja złączy stosowanych w diodach pojemnościowych jest specjalnie przystosowana do wykorzystania tej właściwości; półprzewodnik, diody pojemnościowe są wykonywane zazwyczaj z krzemu lub arsenku galu. Diody pojemnościowe są zoptymalizowane pod względem możliwości wykorzystania pojemności barierowej złącza.

Wyróżnia się dwa rodzaje diod pojemnościowych:

  • Warikapy (z ang. variable capacitance, zmienna pojemność), o pojemności rzędu 10–500 pF, używane głównie w układach automatycznego strojenia jako elementy obwodów rezonansowych.
  • Waraktory (z ang. variable reactance, zmienna reaktancja), o pojemności rzędu 0,2–20 pF, używane głównie w zakresie wysokich częstotliwości, jak również mikrofalowym (5–200 GHz); znajdują zastosowanie np. w powielaczach częstotliwości.

Charakterystyka diody pojemnościowej

Diodę charakteryzują dwie skrajne pojemności, Ctmin i Ctmax. Pojemność:

  • Ctmin jest osiągana dla dużych napięć: U2 jest bliskie maksymalnemu napięciu wstecznemu.
  • Ctmax na ogół określa się przy zerowym lub bliskim zeru napięciu polaryzacji diody U1.

Pojemność Ct jest w przybliżeniu proporcjonalna do U−n gdzie n = 0,2–0,5 w zależności od materiału i konstrukcji złącza.

Przy budowaniu diod pojemnościowych dąży się do zmaksymalizowania współczynnika przestrajania:

.

Parametr, który określa jak zmienia się pojemność w wyniku zmiany napięcia, nazywany jest czułością i definiowany jest zależnością:

.

Pojemność diody pojemnościowej określa wzór:

gdzie:

  • Vj – parametr opisujący wysokość bariery potencjału diody,
  • u – napięcie przyłożone do diody,
  • m – współczynnik, który dla złączy skokowych przyjmuje wartość 1/2, a dla złączy liniowych 1/3.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Dioda pojemnościowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics