powered by CADENAS

Social Share

Korba (26059 views - Mechanical Engineering)

Korba, element mechanizmów dźwigniowych, służący do przeniesienia ruchu obrotowego długiego ramienia R na ruch obrotowy wału o mniejszym promieniu r. Korba ma zazwyczaj konstrukcję w kształcie jednokrotnie lub dwukrotnie zagiętego pręta zaklinowanego jednym końcem na osi wału. Przykładem tego rodzaju korby jest np. korba rowerowa, w której ruch stóp kolarza po obwodzie koła wywołuje obrót całego mechanizmu wokół osi. Ruch tego mechanizmu potem przekazywany jest poprzez przekładnię łańcuchową do koła napędowego. Klamka u drzwi też jest odmianą korby (z pręta zagiętego jeden raz). Korba jest jedną z maszyn prostych, złożeniem koła i dźwigni jednostronnej. Jest też elementem innej maszyny prostej, kołowrotu. Działanie korby polega na wykorzystaniu faktu, że iloczyn małej siły Q przyłożonej do długiego ramienia korby o długości R obracającej ramię korby o kąt α przekłada się na proporcjonalną do ilorazu promienia ramienia R i promienia wału r siłę F działającą na obwodzie tego wału, czyli faktu, że momenty obrotowe na czopie („uchwycie”) korby i na jej osi obrotu są równe: Q R α = F r α {\displaystyle {\frac {QR}{\alpha }}={\frac {Fr}{\alpha }}} , a zatem: Q F = r R {\displaystyle {\frac {Q}{F}}={\frac {r}{R}}} Korba występuje też jako element układu korbowego przenosząc ruch obrotowy wału na ruch posuwisto-zwrotny.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Korba

Korba

Korba

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Trainthh (w oparciu o szablon praw autorskich).).

Ten artykuł dotyczy maszyny prostej. Zobacz też: Korba (grupa muzyczna).

Korba, element mechanizmów dźwigniowych, służący do przeniesienia ruchu obrotowego długiego ramienia R na ruch obrotowy wału o mniejszym promieniu r. Korba ma zazwyczaj konstrukcję w kształcie jednokrotnie lub dwukrotnie zagiętego pręta zaklinowanego jednym końcem na osi wału. Przykładem tego rodzaju korby jest np. korba rowerowa, w której ruch stóp kolarza po obwodzie koła wywołuje obrót całego mechanizmu wokół osi. Ruch tego mechanizmu potem przekazywany jest poprzez przekładnię łańcuchową do koła napędowego. Klamka u drzwi też jest odmianą korby (z pręta zagiętego jeden raz).

Korba jest jedną z maszyn prostych, złożeniem koła i dźwigni jednostronnej. Jest też elementem innej maszyny prostej, kołowrotu. Działanie korby polega na wykorzystaniu faktu, że iloczyn małej siły Q przyłożonej do długiego ramienia korby o długości R obracającej ramię korby o kąt α przekłada się na proporcjonalną do ilorazu promienia ramienia R i promienia wału r siłę F działającą na obwodzie tego wału, czyli faktu, że momenty obrotowe na czopie („uchwycie”) korby i na jej osi obrotu są równe:

, a zatem:

Korba występuje też jako element układu korbowego przenosząc ruch obrotowy wału na ruch posuwisto-zwrotny.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Korba", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD