powered by CADENAS

Social Share

Staw (akwen) (12729 views - Nature & Plants)

Staw – zbiornik wodny, stosunkowo płytki - pozbawiony strefy głębinowej (na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona, jak w strefie przybrzeżnej), zarośnięty, zazwyczaj mniejszy od jeziora. Podobnie jak jeziora nie mają bezpośredniego połączenia z morzem. Niektóre z nich są zasilane przez wody rzeczne. Często otacza je sztuczne obwałowanie. Według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych staw definiowany jest jako „płytki zbiornik wodny powstały przez sztuczne zatamowanie (zastawienie) rzeki, najczęściej w celu hodowli ryb”. Tradycyjnie mianem stawów określa się również wszystkie (nawet bardzo duże) jeziora w Tatrach.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Staw (akwen)

Staw (akwen)

Staw (akwen)

Stawzbiornik wodny, stosunkowo płytki - pozbawiony strefy głębinowej[1] (na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona, jak w strefie przybrzeżnej), zarośnięty, zazwyczaj mniejszy od jeziora. Podobnie jak jeziora nie mają bezpośredniego połączenia z morzem. Niektóre z nich są zasilane przez wody rzeczne. Często otacza je sztuczne obwałowanie. Według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych staw definiowany jest jako „płytki zbiornik wodny powstały przez sztuczne zatamowanie (zastawienie) rzeki, najczęściej w celu hodowli ryb”[2]. Tradycyjnie mianem stawów określa się również wszystkie (nawet bardzo duże) jeziora w Tatrach[3].

Budowa stawu

Staw składa się z:

  • wału ziemnego (grobli)
  • dna stawowego
  • budowli wodnych (mnich wpustowy i mnich spustowy)
  • rowów opaskowych

Rodzaje stawów

Rozróżnia się:

  • stawy naturalne (rozlewiska wody gromadzącej się w zagłębieniach terenu), stawami nazywane są m.in. jeziora występujące w Tatrach,
  • stawy sztuczne (zbiorniki wodne tworzone przez spiętrzenie wód do celów gospodarczych lub dekoracyjnych) - mogą być kopane lub sypane[4],
  • stawy rybne (służą do hodowli lub tymczasowego przetrzymywania ryb).

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Staw (akwen)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant