powered by CADENAS

Social Share

Wyświetlacz siedmiosegmentowy (14878 views - Electronics & PCB Engineering)

Wyświetlacz siedmiosegmentowy - wyświetlacz składający się z siedmiu segmentów, przeznaczony jest do wyświetlania cyfr dziesiętnych, wiele modeli ma też ósmy segment będący kropką. Na wyświetlaczu możliwe jest też wyświetlanie niektórych liter, a także umownych znaków, co jest używane do prezentacji różnych informacji. Wyświetlacze mają wyprowadzenia sterujące oddzielnie każdym segmentem. Wyświetlacze siedmiosegmentowe mogą być wykonane w różnych technologiach – najczęściej jest to zestaw oddzielnych diod LED, buduje się też urządzenia mechaniczne – zespół klapek w kolorze tła przysłaniających kontrastowe kreski (ang. Vane displays) – zaletą układów mechanicznych jest możliwość prezentacji cyfr bez zasilania (niektóre wykonania).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Wyświetlacz siedmiosegmentowy

Wyświetlacz siedmiosegmentowy

Wyświetlacz siedmiosegmentowy

Cyfry i litery pokazywane przez wyświetlacz siedmiosegmentowy
Typ element elektroniczny aktywny
Zasada działania elektroluminescencja
Układ wyprowadzeń wspólna katoda i anody
lub wspólna anoda i katody

Wyświetlacz siedmiosegmentowy - wyświetlacz składający się z siedmiu segmentów, przeznaczony jest do wyświetlania cyfr dziesiętnych, wiele modeli ma też ósmy segment będący kropką. Na wyświetlaczu możliwe jest też wyświetlanie niektórych liter, a także umownych znaków, co jest używane do prezentacji różnych informacji. Wyświetlacze mają wyprowadzenia sterujące oddzielnie każdym segmentem.

Wyświetlacze siedmiosegmentowe mogą być wykonane w różnych technologiach – najczęściej jest to zestaw oddzielnych diod LED, buduje się też urządzenia mechaniczne – zespół klapek w kolorze tła przysłaniających kontrastowe kreski (ang. Vane displays) – zaletą układów mechanicznych jest możliwość prezentacji cyfr bez zasilania (niektóre wykonania).

Kodowanie

Jeden bajt może kodować stan wyświetlacza siedmiosegmentowego z kropką. Podłączenie poszczególnych segmentów do bitów jest dowolne, ale standardem jest kodowanie gfedcba rzadziej abcdefg- dla wyświetlacza ze wspólną katodą stan wysoki (1) wywołuje świecenie segmentu, a stan niski (0) jego zgaszenie, w wyświetlaczach ze wspólną anodą odwrotnie. Produkowane są układy scalone przeznaczone do sterowania wyświetlaczami w tym i zawierające konwertery 4-bitowego kodu BCD na kody wyświetlacza siedmiosegmentowego[1].

Tabela przedstawia kodowanie cyfr od 0 do F:

Cyfra gfedcba abcdefg a b c d e f g
0 0×3F 0×7E wył
1 0×06 0×30 wył wył wył wył wył
2 0×5B 0×6D wył wył
3 0×4F 0×79 wył wył
4 0×66 0×33 wył wył wył
5 0×6D 0×5B wył wył
6 0×7D 0×5F wył
7 0×07 0×70 wył wył wył wył
8 0×7F 0×7F
9 0×6F 0×7B wył
A 0×77 0×77 wył
b 0×7C 0×1F wył wył
C 0×39 0×4E wył wył wył
d 0×5E 0×3D wył wył
E 0×79 0×4F wył wył
F 0×71 0×47 wył wył wył


  1. Dokumentacja układu HEF4543B. [dostęp 2010-02-02].


This article uses material from the Wikipedia article "Wyświetlacz siedmiosegmentowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics