powered by CADENAS

Social Share

Amazon

CSG (15402 views - CAD & CAM (Mechanical) Dictionary)

CSG (ang. constructive solid geometry) – technika definiowania nowych brył poprzez łączenie innych brył regularyzowanymi działaniami boolowskimi: sumą, częścią wspólną i różnicą. Regularyzowane operatory tym różnią się od zwykłych działań na zbiorach punktów, że gwarantują, iż wynikiem działania będzie nadal bryła, a więc obiekt posiadający objętość. Wynikiem regularyzowanej operacji nie będzie zatem nigdy punkt, odcinek lub płaszczyzna. Działania CSG mogą być wykonywane na reprezentacji siatkowej – wówczas otrzymywane są nowe obiekty, które następnie mogą zostać poddane innym przekształceniom geometrycznym, bądź stać się przedmiotem np. symulacji komputerowej. Operacje boolowskie mogą również zostać przeprowadzone dopiero przy wyświetlaniu sceny trójwymiarowej – jest to możliwe, gdy wykorzystywany jest bufor Z lub obraz jest tworzony metodą śledzenia promieni.
Go to Article

CSG

CSG

CSG (ang. constructive solid geometry) – technika definiowania nowych brył poprzez łączenie innych brył regularyzowanymi działaniami boolowskimi: sumą, częścią wspólną i różnicą. Regularyzowane operatory tym różnią się od zwykłych działań na zbiorach punktów, że gwarantują, iż wynikiem działania będzie nadal bryła, a więc obiekt posiadający objętość. Wynikiem regularyzowanej operacji nie będzie zatem nigdy punkt, odcinek lub płaszczyzna.

Podstawowe działania w CSG
Suma Różnica Część wspólna

Działania CSG mogą być wykonywane na reprezentacji siatkowej – wówczas otrzymywane są nowe obiekty, które następnie mogą zostać poddane innym przekształceniom geometrycznym, bądź stać się przedmiotem np. symulacji komputerowej.

Operacje boolowskie mogą również zostać przeprowadzone dopiero przy wyświetlaniu sceny trójwymiarowej – jest to możliwe, gdy wykorzystywany jest bufor Z lub obraz jest tworzony metodą śledzenia promieni.

  • James D Foley, Andries van Dam, Steven K Freiner, John F Hughes, Richard L Phillips: Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Jan Zabrodzki (tłumaczenie). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. ISBN 83-204-1840-2.

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "CSG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD & CAM (Mechanical) Dictionary

3D,Models,Catalogs,Drawings,Library,Symbols,Objects,OEM