powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (9634 views - CAD & CAM (Mechanical) Dictionary)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie, CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) – obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania wspomaganego przez komputer, systemy wspomagania logistyki i technologii produkcji. W systemie CIM komputer odgrywa wiodącą rolę w integracji komponentów CIM tj. maszyn, robotów, automatycznych pojazdów technologicznych oraz układów diagnostycznych. Wyróżnia się: CAD – Komputerowo Wspomagane Projektowanie (ang. Computer Aided Design); CAE – Komputerowo Wspomagane Konstruowanie (ang. Computer Aided Engineering); CAP – Komputerowo Wspomagane Planowanie (ang. Computer Aided Planning); CAM – Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie (ang. Computer Aided Manufacturing); CAQ – Komputerowo Wspomagana Kontrola Jakości (ang. Computer Aided Quality Control). Komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM) charakteryzuje się m.in.: procesowym zintegrowaniem narzędzi CAX opartych na modelach i bazie przedsiębiorstwa; możliwością elastycznego reagowania na potrzeby rynku, wprowadzaniem zmian oraz programem modernizacji produktów procesów wytwórczych; koniecznością wykorzystania kosztownej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Przewiduje się szybki wzrost elementów sztucznej inteligencji w CIM, prognozowano również iż w latach 2020-2025 około 20 % światowej produkcji przemysłowej miałoby być wykonywane w systemach CIM lub podobnych. == Przypisy ==
Go to Article

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie, CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) – obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania wspomaganego przez komputer, systemy wspomagania logistyki i technologii produkcji.

W systemie CIM komputer odgrywa wiodącą rolę w integracji komponentów CIM tj. maszyn, robotów, automatycznych pojazdów technologicznych oraz układów diagnostycznych[1].

Wyróżnia się:

  • CAD – Komputerowo Wspomagane Projektowanie (ang. Computer Aided Design);
  • CAE – Komputerowo Wspomagane Konstruowanie (ang. Computer Aided Engineering);
  • CAP – Komputerowo Wspomagane Planowanie (ang. Computer Aided Planning);
  • CAM – Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie (ang. Computer Aided Manufacturing);
  • CAQ – Komputerowo Wspomagana Kontrola Jakości (ang. Computer Aided Quality Control).

Komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM) charakteryzuje się m.in.:

  • procesowym zintegrowaniem narzędzi CAX opartych na modelach i bazie przedsiębiorstwa;
  • możliwością elastycznego reagowania na potrzeby rynku, wprowadzaniem zmian oraz programem modernizacji produktów procesów wytwórczych;
  • koniecznością wykorzystania kosztownej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa.

Przewiduje się szybki wzrost elementów sztucznej inteligencji w CIM, prognozowano również iż w latach 2020-2025 około 20 % światowej produkcji przemysłowej miałoby być wykonywane w systemach CIM lub podobnych.

  1. Stanisław Paszkowski: Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufactruring). W: Perspektywy awangardowych dziedzin nauki i technologii do 2010. Warszawa: DW Elipsa, 1999. ISBN 8371513364.


This article uses material from the Wikipedia article "Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD & CAM (Mechanical) Dictionary

3D,Models,Catalogs,Drawings,Library,Symbols,Objects,OEM