powered by CADENAS

Social Share

Pojazd zabytkowy (8105 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Pojazd zabytkowy – wedle ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami. W praktyce definicja pojazdu zabytkowego jest bardzo płynna. Wedle polskiego portalu Oldtimery.com jest to każdy pojazd którego produkcję rozpoczęto przed rokiem 1980. Youngtimer – terminem tym określa się stosunkowo młode (lata 60 – 80 XX wieku), ale już zabytkowe pojazdy utrzymane w swoim oryginalnym stylu. Tego określenia używa się również w stosunku do pojazdów, które jeszcze nie są zabytkami, ale wkrótce nimi będą i tak portal Oldtimery.com definiuje youngtimery jako samochody wyprodukowane w latach 1981-1990. Oldtimer – określenie pojazdu zabytkowego pochodzące na pierwszy rzut oka z języka angielskiego, lecz zostało utworzone w Niemczech jako pseudoanglicyzm. Określenie Oldtimer posiada w języku angielskim inne znaczenie, nie związane z pojazdami. Zapożyczony termin Oldtimer również powszechnie używany jest w Polsce. Pojazd historyczny Jest to określenie pochodzące z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC. W myśl tej ustawy pojazd musi spełniać jeden z poniższych warunków by mógł być uznany za historyczny: pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach pojazd mający co najmniej 40 lat pojazd mający co najmniej 25 lat pod warunkiem, że posiada większość oryginalnych części (minimum 75%, w tym główne podzespoły). Dodatkowo dany model samochodu musi być wycofany z produkcji od przynajmniej 15 lat. pojazd uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pojazd zabytkowy

Pojazd zabytkowy

Pojazd zabytkowy – wedle ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami[1].

W praktyce definicja pojazdu zabytkowego jest bardzo płynna. Wedle polskiego portalu Oldtimery.com jest to każdy pojazd którego produkcję rozpoczęto przed rokiem 1980.

Youngtimer – terminem tym określa się stosunkowo młode (lata 60 – 80 XX wieku), ale już zabytkowe pojazdy utrzymane w swoim oryginalnym stylu. Tego określenia używa się również w stosunku do pojazdów, które jeszcze nie są zabytkami, ale wkrótce nimi będą i tak portal Oldtimery.com definiuje youngtimery jako samochody wyprodukowane w latach 1981-1990.

Oldtimer – określenie pojazdu zabytkowego pochodzące na pierwszy rzut oka z języka angielskiego, lecz zostało utworzone w Niemczech jako pseudoanglicyzm. Określenie Oldtimer posiada w języku angielskim inne znaczenie, nie związane z pojazdami. Zapożyczony termin Oldtimer również powszechnie używany jest w Polsce.

Pojazd historyczny Jest to określenie pochodzące z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC.

W myśl tej ustawy pojazd musi spełniać jeden z poniższych warunków by mógł być uznany za historyczny:

  • pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach
  • pojazd mający co najmniej 40 lat
  • pojazd mający co najmniej 25 lat pod warunkiem, że posiada większość oryginalnych części (minimum 75%, w tym główne podzespoły). Dodatkowo dany model samochodu musi być wycofany z produkcji od przynajmniej 15 lat[2].
  • pojazd uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Pojazd zabytkowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus