powered by CADENAS

Social Share

Mimośród (technika) (11647 views - Mechanism & Kinematics)

Mimośród – element w budowie maszyn zastępujący korbę o małym ramieniu; ma postać koła ujętego w pierścieniowe prowadzenie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mimośród (technika)

Mimośród (technika)

Mimośród – element w budowie maszyn zastępujący korbę o małym ramieniu; ma postać koła ujętego w pierścieniowe prowadzenie.This article uses material from the Wikipedia article "Mimośród (technika)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanism & Kinematics

3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation