powered by CADENAS

Social Share

Sequential Manual Transmission (7716 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Sequential Manual Transmission w skrócie SMT, jest to sekwencyjna ręczna skrzynia biegów umożliwiająca zmianę biegów bez wciskania sprzęgła. System SMT automatycznie włącza sprzęgło podczas zmiany biegów, dzięki specjalnym siłownikom. SMT stosowany jest np. w bolidach Formuły 1.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Sequential Manual Transmission

Sequential Manual Transmission

Sequential Manual Transmission w skrócie SMT, jest to sekwencyjna ręczna skrzynia biegów umożliwiająca zmianę biegów bez wciskania sprzęgła. System SMT automatycznie włącza sprzęgło podczas zmiany biegów, dzięki specjalnym siłownikom. SMT stosowany jest np. w bolidach Formuły 1.This article uses material from the Wikipedia article "Sequential Manual Transmission", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus