powered by CADENAS

Social Share

Dysza (5622 views - Transportation - Air Water Earth)

Dysza – przyrząd do sterowania kierunkiem lub charakterystyką wypływu płynu (gazu lub cieczy). Dysza jest najczęściej rurą o zmiennym przekroju, niekoniecznie okrągłym. Przykładem sterowania kierunkiem jest ciąg wektorowany w samolotach. Charakterystyka wypływu natomiast to prędkość, koncentracja lub kształt. Często celem stosowania dysz jest uzyskanie maksymalnej szybkości wypływu aby uzyskać maksymalny odrzut (np. w silnikach odrzutowych) lub maksymalny zasięg strumienia (np. w wężach strażackich, armatkach wodnych). Czasem chodzi o uzyskanie maksymalnej koncentracji strumienia, na przykład w urządzeniach typu waterjet, lub wręcz przeciwnie - maksymalnego rozproszenia, przykładowo w rozpylaczach lakierów w zakładach fryzjerskich oraz lakierniach samochodowych. Sterowanie kształtem pozwala uzyskać, między innymi, kurtyny wodne i powietrzne.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Dysza

Dysza

Dysza – przyrząd do sterowania kierunkiem lub charakterystyką wypływu płynu (gazu lub cieczy). Dysza jest najczęściej rurą o zmiennym przekroju, niekoniecznie okrągłym.

Przykładem sterowania kierunkiem jest ciąg wektorowany w samolotach. Charakterystyka wypływu natomiast to prędkość, koncentracja lub kształt. Często celem stosowania dysz jest uzyskanie maksymalnej szybkości wypływu aby uzyskać maksymalny odrzut (np. w silnikach odrzutowych) lub maksymalny zasięg strumienia (np. w wężach strażackich, armatkach wodnych). Czasem chodzi o uzyskanie maksymalnej koncentracji strumienia, na przykład w urządzeniach typu waterjet, lub wręcz przeciwnie - maksymalnego rozproszenia, przykładowo w rozpylaczach lakierów w zakładach fryzjerskich oraz lakierniach samochodowych. Sterowanie kształtem pozwala uzyskać, między innymi, kurtyny wodne i powietrzne.

Typowe zastosowania

  • prądownice (w wężach ogrodowych i pożarniczych, gaśnicach, fontannach)
  • rozpylacze aerozoli
  • gaźniki i wtryskiwacze w silnikach spalinowych
  • silniki odrzutowe (w samolotach i rakietach)
  • pędniki wodnoodrzutowe
  • palniki (w spawarkach, piekarnikach)
  • mikrodysze w drukarkach atramentowych
  • urządzenia typu waterjet (do cięcia, drążenia lub czyszczenia)
  • kurtyny wodne i powietrzne

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Dysza", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht