powered by CADENAS

Social Share

Evernote (6394 views - Business & Office)

Evernote - program do przechowywania codziennych notatek. Evernote pozwala udostępniać notatki i zdjęcia oraz organizować i wyszukiwać dane za pomocą wielu platform. Użytkownik może tworzyć notatki, zapisywać strony internetowe, a także zdjęcia z telefonu komórkowego oraz tworzyć listy zadań i nagrywać wiadomości głosowe. Wszystkie dane są zsynchronizowane z serwisem Evernote i są dostępne dla użytkowników Windows, Mac, Web oraz urządzeń przenośnych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Evernote

Evernote

Evernote - program do przechowywania codziennych notatek.

Evernote pozwala udostępniać notatki i zdjęcia oraz organizować i wyszukiwać dane za pomocą wielu platform. Użytkownik może tworzyć notatki, zapisywać strony internetowe, a także zdjęcia z telefonu komórkowego oraz tworzyć listy zadań i nagrywać wiadomości głosowe. Wszystkie dane są zsynchronizowane z serwisem Evernote i są dostępne dla użytkowników Windows, Mac, Web oraz urządzeń przenośnych.

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Evernote", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D