powered by CADENAS

Social Share

Fundament (16683 views - BIM (Architecture) Dictionary)

Fundament – element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę urządzenie) wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić: minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność; właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu); łatwość wykonania; zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fundament

Fundament

Fundamentelement konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę urządzenie) wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić:

 • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność;
 • właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu);
 • łatwość wykonania;
 • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.

Podział fundamentów z uwagi na sposób posadowienia

 • Bezpośrednie – przekazujące obciążenia na grunt:
  • ławy fundamentowe (pod murami lub szeregiem słupów) ;
  • stopy fundamentowe (pod słupami, filarami);
  • płyty fundamentowe;
  • ruszty fundamentowe (stosowane na gruntach słabonośnych w celu zwiększenia sztywności);
  • skrzynie fundamentowe (stosowane na terenach szkód górniczych);
  • bloki fundamentowe (najczęściej przyczółki mostowe)
 • Głębokie – przekazujące obciążenie pośrednio:
  • pale fundamentowe
   Podział pali ze względu na sposób pracy
   • pale normalne – przekazują obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy i opór pod stopą pala
   • pale zawieszone – przekazują obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy pala
   • pale stojące – przekazują obciążenie na grunt przez stopę pala (np. pale oparte stopą na skale)
  • studnie fundamentowe
  • kesony (wykonywane poniżej poziomu wody)
  • ściany szczelinowe/barety
  • kolumny
  • słupy

Z punktu widzenia Prawa budowlanego fundament może być[1]:

 • częścią składową innego, większego obiektu budowlanego, z którym stanowi całość techniczno-użytkową, np. fundament budynku,
 • samodzielnym obiektem budowlanym – budowlą, np. fundament pod maszynę.


 1. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane


This article uses material from the Wikipedia article "Fundament", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

BIM (Architecture) Dictionary

BIM,catalogs,library,detail,block,family,object,component, Architecture, AEC,  Building Smart, IFC, FCSI, IFSE DD, Lod 100, Lod 200, Lod 300, Lod 350, Lod 400, Lod 450, Lod 500, Loi, RFA, Revit,(.rfa)