powered by CADENAS

Social Share

Pierścień Segera (37705 views - Mechanical Engineering)

Pierścień Segera (Seegera), pierścień osadczy sprężynujący – element służący do zabezpieczenia przed przesunięciem osiowym części maszyn (takich jak łożyska, tuleje, tarcze, koła zębate) zamontowanych na wałach i osiach lub w otworach. Nazwa pierścienia wywodzi się od nazwy firmy Seeger-Orbis mieszczącej się w Königstein/Taunus, Niemcy (obecnie część Barnes Group Inc.’s Precision). Pierścień został opatentowany w roku 1927 przez Hugona Heiermanna jako Bolt Locking Device. Pierścień Segera jest znormalizowany - jego wymiary w systemie metrycznym można znaleźć w normie DIN 471 (zewnętrzne) i DIN 472 (wewnętrzne). Wymiary calowe podają normy amerykańskie: N1400 - External Circlips oraz N1300 - Internal Circlips. Norma polska opisująca pierścień Segera PN-M-85111:1981 została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia normą nowszą. Pierścień Segera do otworów różni się kształtem od pierścienia do wałków. Pierścień osadczy może być stosowany dla wymiarów wałów w zakresie od 5 do 1000 mm i otworów od 8 do 1000 mm. Najczęściej używany jest dla średnic do 300 mm. Do montażu i demontażu pierścieni Segera służą specjalne kleszcze. == Przypisy ==
Go to Article

Youtube


    

Pierścień Segera

Pierścień Segera

Pierścień Segera (Seegera), pierścień osadczy sprężynujący – element służący do zabezpieczenia przed przesunięciem osiowym części maszyn (takich jak łożyska, tuleje, tarcze, koła zębate) zamontowanych na wałach i osiach lub w otworach. Nazwa pierścienia wywodzi się od nazwy firmy Seeger-Orbis mieszczącej się w Königstein/Taunus, Niemcy (obecnie część Barnes Group Inc.’s Precision)[1].

Pierścień został opatentowany w roku 1927 przez Hugona Heiermanna jako Bolt Locking Device. Pierścień Segera jest znormalizowany - jego wymiary w systemie metrycznym można znaleźć w normie DIN 471 (zewnętrzne) i DIN 472 (wewnętrzne). Wymiary calowe podają normy amerykańskie: N1400 - External Circlips oraz N1300 - Internal Circlips. Norma polska opisująca pierścień Segera PN-M-85111:1981 została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia normą nowszą[2]. Pierścień Segera do otworów różni się kształtem od pierścienia do wałków.

Pierścień osadczy może być stosowany dla wymiarów wałów w zakresie od 5 do 1000 mm i otworów od 8 do 1000 mm[3]. Najczęściej używany jest dla średnic do 300 mm.

Do montażu i demontażu pierścieni Segera służą specjalne kleszcze.This article uses material from the Wikipedia article "Pierścień Segera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD