powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Rigging (6706 views - Animation & Rendering & Toon)

Rigging – przygotowanie obiektu (najczęściej organicznego) do animowania. Polega na wyposażeniu obiektu w kości połączone w łańcuchy kinematyczne, ustaleniu hierarchii poszczególnych kości i ich nazw oraz ustawieniu weight maps dla odpowiednich partii siatki. Pozwala animatorowi na odpowiednią kontrolę nad obiektem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Rigging

Rigging

Rigging – przygotowanie obiektu (najczęściej organicznego) do animowania. Polega na wyposażeniu obiektu w kości połączone w łańcuchy kinematyczne, ustaleniu hierarchii poszczególnych kości i ich nazw oraz ustawieniu weight maps dla odpowiednich partii siatki. Pozwala animatorowi na odpowiednią kontrolę nad obiektem.This article uses material from the Wikipedia article "Rigging", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animation & Rendering & Toon

Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, toon, cartoon