powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Stycznik (15569 views - Electrical Engineering)

Stycznik – elektryczny łącznik mechanizmowy, przestawiany w sposób inny niż ręczny, o tylko jednym położeniu spoczynkowym styków ruchomych, zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Stycznik

Stycznik

Stycznik

Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (Piotr Niewierowicz).

Stycznikelektryczny łącznik mechanizmowy, przestawiany w sposób inny niż ręczny, o tylko jednym położeniu spoczynkowym styków ruchomych, zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach.

Konstrukcja

Stycznik cechuje się dużą trwałością mechaniczną oraz dużą częstością łączeń, przy stosunkowo małych wymiarach, niewielkiej masie i wysokiej pewności działania. Stycznik zbudowany jest z następujących elementów:

Obecnie większość producentów oferuje wiele akcesoriów do styczników tj.:

 • Bloki styków pomocniczych (można za ich pomocą podłączyć np. sygnalizator)
 • Mechaniczne blokady zatrzaskowe (utrzymują stan stycznika)
 • Elektroniczne moduły czasowe (wyłączają, bądź włączają stycznik, w określonaj sytuacji np. po 5 minutach od włączania)
 • Moduły mechanicznych blokad
 • Ochronniki przeciwprzepięciowe
 • Przekaźniki termobimetalowe
 • Cyfrowe przekaźniki termobimetalowe

Zastosowanie

Załączanie:

 • obwodów silnikowych
 • urządzeń modułowych
 • grzałek
 • pomp
 • syren
 • lamp
 • wentylatorów
 • większych styczników

Różnica pomiędzy stycznikiem a przekaźnikiem

Styczniki jak i przekaźniki działają na takiej samej zasadzie – poprzez załączenie przekazują dalej sygnał. Zależnie od konstrukcji może to być na przykład sygnał prądowy albo napięciowy. Zasadnicza różnica polega na tym, że stycznikami nazywa się urządzenia do załączania układów silnoprądowych, podczas gdy przekaźnikami takie urządzenia, które załączają (czyli przekazują) sygnały niskoprądowe lub sygnały o potencjale zerowym. Innymi słowy stycznikami załącza się urządzenia elektryczne takie jak na przykład silniki elektryczne. Przekaźniki natomiast stosowane są do podawania sygnałów sterujących przykładowo do lub od sterowników PLC. Styczniki elektromagnetyczne, z uwagi na inne przeznaczenie, charakteryzują się zwykle większymi gabarytami od przekaźników elektromagnetycznych. Zestyki przekaźników mają stosunkowo niewielką obciążalność prądową (prąd roboczy zestyków zwykle wynosi od 1 do 10 A, a napięcie cewki 12V lub 24V). Dlatego przekaźnik jest wyposażony w znacznie mniejszy elektromagnes niż stycznik, a styki nie mają dodatkowych urządzeń do gaszenia łuku. Trwałość przekaźnika jest bardzo wysoka (do kilkudziesięciu milionów łączeń).

Układami stycznikowo-przekaźnikowymi nazywa się takie układy, w których styczniki są elementami wykonawczymi (włączają i wyłączają w odpowiedniej chwili odpowiednie obwody robocze), przekaźniki natomiast sterują pracą styczników powodując wzbudzanie cewek styczników w zależności od określonych czynników – np. czasu, prędkości itp.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Stycznik", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced