powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Zegar elektroniczny (7700 views - Consumer products)

Zegar elektroniczny to urządzenie elektroniczne, które wyświetla czas w sposób cyfrowy w przeciwieństwie do zegarów analogowych, w których użyte są wskazówki.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Zegar elektroniczny

Zegar elektroniczny

Zegar elektroniczny

Zegar elektroniczny to urządzenie elektroniczne, które wyświetla czas w sposób cyfrowy w przeciwieństwie do zegarów analogowych, w których użyte są wskazówki.

Konstrukcja

W celu odmierzania czasu zegary elektroniczne korzystają zazwyczaj z prądu przemiennego o częstotliwości 50 bądź 60 herców lub rezonatora kwarcowego, tak jak jest to w przypadku zegara kwarcowego. Większość elektronicznych zegarów wyświetla godzinę, dzień, w 24-godzinnym formacie. W Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach stosowany jest powszechnie format 12-godzinny, z wyróżnikami typu AM (przed południem) lub PM (po południu).

Wyświetlacze

Do wyświetlania czasu większość zegarów elektronicznych używa siedmiu segmentów LED, VFD lub wyświetlaczy LCD dla każdej z czterech cyfr. Segmenty zazwyczaj obejmują także inne elementy, które informują na przykład czy alarm jest ustawiony.

Ustawienia

Ponieważ zegary elektroniczne zasilane są przez energię elektryczną, większość z nich należy zresetować za każdym razem, gdy są przenoszone lub zasilanie jest odłączane. Problem ten dotyczy w szczególności budziki, ponieważ na przykład przerwa w dostawie zasilenia w nocy skutkuje zwykle uruchomieniem alarmu o niewłaściwej porze.

Aby ograniczyć ten problem, zegary elektroniczne zawierają często baterię zapasową w celu podtrzymania czasu w okresie braku zasilania podstawowego. Niektóre urządzenia posiadają mechanizm automatycznego ustawiania czasu poprzez synchronizację z sygnałem radiowym, który przekazuje czas z zegara atomowego. Jeszcze inne urządzenia w celu ustawienia czasu korzystają z telewizji satelitarnej lub też są podłączane do komputera.

Zastosowanie

Ponieważ zegary elektroniczne są bardzo małymi i niedrogimi urządzeniami, są często włączane jako komponent do wszelkiego rodzaju urządzeń takich jak odbiorniki radiowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe, odtwarzacze MP3, komputery czy też telefony komórkowe.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Zegar elektroniczny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library