powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Jednostka pływająca (8226 views - Transportation - Air Water Earth)

Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń: badawcze – np. batyskaf, łódź głębinowa, statek badawczy komunikacyjne – np. most pontonowy magazynowe lub bytowe – np. hulk, botel militarne – np. okręt, łódź saperska (rozpoznawcza, desantowa) rekreacyjne – np. jacht, żaglówka sygnalizacyjne – np. latarniowiec, pława techniczne – np. żuraw pływający, dok pływający, transportowe – nie tylko statek, ale także np. barka przemysłowe – np. platforma wiertnicza, statek-przetwórnia, młyn pływający specjalne – np. statek do przewozu ładunków wielkogabarytowych
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Jednostka pływająca

Jednostka pływająca

Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń:
This article uses material from the Wikipedia article "Jednostka pływająca", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht