powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Plan miasta (5086 views - 3D Maps - GIS - CityGML)

Plan miasta – specyficzna odmiana tematycznej mapy wielkoskalowej, obejmującej obszar pojedynczego miasta. Skala tradycyjnego (papierowego) planu jest kompromisem pomiędzy jego dokładnością a rozmiarami arkusza papieru, na którym plan jest wydrukowany i zależy od rozległości miasta; na ogół zawiera się w przedziale od 1:20.000 do 1:30.000. Często historyczne centrum miasta przedstawione jest dodatkowo na fragmencie arkusza w zwiększonej (np. do 1:10.000) skali. Plany miast z reguły przedstawiają – oprócz siatki ulic wraz z ich nazwami – położenie ważniejszych obiektów w mieście: zabytków, kościołów, muzeów, szpitali, aptek, posterunków policji, parków, stacji benzynowych itp., a także linii autobusowych, tramwajowych, trolejbusowych, metra i kolei oraz ich przystanków i stacji. Do planu zazwyczaj dołączony jest spis ulic i ważniejszych obiektów (najczęściej wydrukowany jest na odwrocie planu, czasem jest dołączony w postaci osobnej broszurki), a arkusz planu podzielony jest pionowymi i poziomymi liniami na ponumerowane kwadraty, dzięki czemu lokalizacja poszczególnych ulic i obiektów jest ułatwiona. Plany miast bywają także uzupełnieniem do atlasów samochodowych i map drogowych, przy czym wówczas zazwyczaj są to plany bardzo schematyczne, w stosunkowo dużej skali rzędu 1:100.000, co umożliwia jedynie zorientowanie się w przebiegu najważniejszych ulic tranzytowych. Duże miasta przedstawiane są także na planach wydanych w formie broszurowej lub książkowej, jak atlas. Upowszechnienie technologii satelitarnych (w tym GPS) i map internetowych (w tym Google Maps) – spowodowało, że powszechnie dostępne stały się interaktywne plany miast całego świata, aktualizowane na bieżąco, czasem przy udziale lokalnych społeczności w tym samorządów miejskich.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Plan miasta

Plan miasta

Plan miasta

Plan miasta – specyficzna odmiana tematycznej mapy wielkoskalowej, obejmującej obszar pojedynczego miasta. Skala tradycyjnego (papierowego) planu jest kompromisem pomiędzy jego dokładnością a rozmiarami arkusza papieru, na którym plan jest wydrukowany i zależy od rozległości miasta; na ogół zawiera się w przedziale od 1:20.000 do 1:30.000. Często historyczne centrum miasta przedstawione jest dodatkowo na fragmencie arkusza w zwiększonej (np. do 1:10.000) skali.

Plany miast z reguły przedstawiają – oprócz siatki ulic wraz z ich nazwami – położenie ważniejszych obiektów w mieście: zabytków, kościołów, muzeów, szpitali, aptek, posterunków policji, parków, stacji benzynowych itp., a także linii autobusowych, tramwajowych, trolejbusowych, metra i kolei oraz ich przystanków i stacji. Do planu zazwyczaj dołączony jest spis ulic i ważniejszych obiektów (najczęściej wydrukowany jest na odwrocie planu, czasem jest dołączony w postaci osobnej broszurki), a arkusz planu podzielony jest pionowymi i poziomymi liniami na ponumerowane kwadraty, dzięki czemu lokalizacja poszczególnych ulic i obiektów jest ułatwiona.

Plany miast bywają także uzupełnieniem do atlasów samochodowych i map drogowych, przy czym wówczas zazwyczaj są to plany bardzo schematyczne, w stosunkowo dużej skali rzędu 1:100.000, co umożliwia jedynie zorientowanie się w przebiegu najważniejszych ulic tranzytowych. Duże miasta przedstawiane są także na planach wydanych w formie broszurowej lub książkowej, jak atlas.

Upowszechnienie technologii satelitarnych (w tym GPS) i map internetowych (w tym Google Maps) – spowodowało, że powszechnie dostępne stały się interaktywne plany miast całego świata, aktualizowane na bieżąco, czasem przy udziale lokalnych społeczności w tym samorządów miejskich.This article uses material from the Wikipedia article "Plan miasta", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Maps - GIS - CityGML

3D,Landscape,Maps,Terrain,Profile,LIDAR,Earth,360 Grad,Panorama,GIS,generator,reality,online,Scenes,cartography,topology,Geo,ESRI,CityGML,KML