powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Urządzenie wspomagające pracę komór serca (9924 views - Medical & Health)

Urządzenie wspomagające pracę komór serca, urządzenie wspomagające czynność komór serca, VAD (z ang. ventricular assist device) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowane jest jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca (oczekujących na przeszczepienie lub u tych, u których przeszczepienie jest niemożliwe). VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę (prawej lub lewej komory). Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Napędzane jest elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie. Pompy stosowane w przeszłości miały napęd pulsacyjny. Nowsze wersje używają pomp z wirnikami, co daje stały przepływ krwi i upraszcza sterowanie. Pierwsze wersje VAD zostały zaaprobowane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków w 1994 roku.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Urządzenie wspomagające pracę komór serca

Urządzenie wspomagające pracę komór serca

Urządzenie wspomagające pracę komór serca, urządzenie wspomagające czynność komór serca, VAD (z ang. ventricular assist device) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowane jest jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca (oczekujących na przeszczepienie lub u tych, u których przeszczepienie jest niemożliwe). VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę (prawej lub lewej komory).

Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Napędzane jest elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie.

Pompy stosowane w przeszłości miały napęd pulsacyjny. Nowsze wersje używają pomp z wirnikami, co daje stały przepływ krwi i upraszcza sterowanie.

Pierwsze wersje VAD zostały zaaprobowane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków w 1994 roku.

  • Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie. Andrzej Szczeklik (red.). T. I. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005, s. 331. ISBN 83-7430-031-0.


This article uses material from the Wikipedia article "Urządzenie wspomagające pracę komór serca", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical