powered by CADENAS

Social Share

Maszyna wytrzymałościowa (11818 views - Mechanical Engineering)

Maszyna wytrzymałościowa – jest to przyrząd służący do badania wytrzymałości materiałów. Próbka materiału poddawana jest naprężeniom prowadzącym do jej odkształcenia; mierzone są przy tym wartości sił i odkształceń.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Maszyna wytrzymałościowa

Maszyna wytrzymałościowa

Maszyna wytrzymałościowa – jest to przyrząd służący do badania wytrzymałości materiałów. Próbka materiału poddawana jest naprężeniom prowadzącym do jej odkształcenia; mierzone są przy tym wartości sił i odkształceń.

Podział

 • Ze względu na rodzaj testowanych odkształceń
 1. zrywarki – do sił rozciągających – służą do zrywania np. próbek stalowych, nici itd.
 2. prasy – do sił ściskających – służą do ściskania np. próbek betonowych,
 3. maszyny uniwersalne – do sił ściskających i rozciągających.
Maszyny wytrzymałościowe do sił ściskających po przezbrojeniu mogą być wykorzystywane do badania wytrzymałości na zginanie.
 • Ze względu na sposób przeprowadzenia testu
 1. Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych – wzrost naprężeń następuje powoli w czasie; zakłada się, że zależność odkształcenia od przyłożonej siły jest stała w czasie
 2. Maszyny wytrzymałościowe do prób dynamicznych – różnią się od statycznych krótkotrwałym działaniem przykładanej siły. W odróżnieniu od prób statycznych, dynamiczne badanie wytrzymałości wymaga rejestracji nie tylko wartości przykładanej siły, ale również czasu trwania udaru; badane materiały, takie jak kompozyty, polimery, zmieniają swoje własności fizyczne w trakcie udaru, przez co ich wytrzymałość zależy istotnie nie tylko od wartości przyłożonej siły, ale również od czasu jej działania.


Normalizacja

 • ASTM E4: Practices for Force Verification of Testing Machines
 • ASTM E74: Practice for Calibration of Force Measuring Instruments for Verifying the Force Indication of Testing Machines
 • ASTM E83: Practice for Verification and Classification on Extensometer Systems
 • ASTM E1012: Practice for Verification of Test Frame and Specimen Alignment Under Tensile and Compressive Axial Force Application
 • ASTM E1856: Standard Guide for Evaluating Computerized Data Acquisition Systems Used to Acquire Data from Universal Testing Machines
 • JIS K7171: Standard for determine the flextural strength for plastic material & products
 • ISO 5893: Rubber and plastics test equipment - Tensile, flexural and compression types - Specification
 • EN ISO 6892-1: Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature
 • EN ISO 7500-1/-2: Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Verification and calibration of the force-measuring system; Part 2: Tension creep testing machines - Verification of the applied force


This article uses material from the Wikipedia article "Maszyna wytrzymałościowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD