powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Układ kostny człowieka (28588 views - Human)

Szkielet, inaczej kościec lub układ kostny (łac. systema sceleti, skeleton-szkielet) – wszystkie kości składające się na ciało człowieka. U dorosłego człowieka szkielet składa się z 206 kości – liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia (według Reichera: około 270 u noworodka i 356 u 14-latka) i spada dopiero po połączeniu się np. trzonów z nasadami. U starszych ludzi kości może być mniej niż 206 ze względu na zrastanie kości czaszki. Średnia waga szkieletu to 10 kilogramów u kobiet i 12 kilogramów u mężczyzn. Podstawowym materiałem budulcowym szkieletu człowieka jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu chrzęstna. Ze względu na budowę zewnętrzną kości podzielono na kilka grup: kości długie (łac. ossa longa), np. kość udowa, piszczelowa, strzałkowa, ramienna, promieniowa, łokciowa, obojczyk kości płaskie (łac. ossa plana), np. kości czaszki, łopatka, mostek kości krótkie (łac. ossa brevia), np. kości nadgarstka i kości stępu kości pneumatyczne (łac. ossa pneumatica), np. kość czołowa, sitowa, klinowa, szczękowa kości różnokształtne (łac. ossa multiformia), np. kręgi kręgosłupa, kosteczki słuchoweWarstwa zewnętrzna wszystkich kości zbudowana jest z istoty zbitej (łac. substantia compacta). Ponadto kości długie również w swoim trzonie (łac. corpus) zawierają istotę zbitą. Końce kości długich oraz wszystkie inne kości są wewnątrz zbudowane z istoty gąbczastej (łac. substantia spongiosa). Istota gąbczasta zbudowana jest z beleczek kostnych (łac. trabeculae osseae). Szkielet człowieka można podzielić na dwie części. Pierwszą część stanowi szkielet osiowy. w jego skład wchodzą: czaszka, kręgosłup oraz żebra i mostek. Drugą część stanowi szkielet kończyn górnych oraz dolnych wraz z ich obręczami. W skład szkieletu wchodzą: kości głowy kości mózgoczaszki kość czołowa łuska kości czołowej część oczodołowa część nosowa zatoki czołowe kość ciemieniowa prawa i lewa kość potyliczna łuska kości potylicznej część podstawna dwie części boczne kość skroniowa prawa i lewa część skalista (piramida) część łuskowa (łuska skroniowa) część bębenkowa część sutkowa kość klinowa kość sitowa blaszka pionowa blaszka sitowa kości twarzoczaszki kość nosowa przegroda nosowa lemiesz blaszka pionowa kości sitowej kość łzowa kość sitowa kość jarzmowa podniebienie kostne szczęka (kość szczękowa) wyrostek zębodołowy żuchwa trzon żuchwy gałąź żuchwy wyrostek dziobiasty wyrostek kłykciowy kosteczki słuchowe młoteczek kowadełko strzemiączko stawy: staw skroniowo-żuchwowy zobacz też: szew oczodół ciemiączko ciemiączko przednie ząb jama nosowa kości tułowia kręgosłup: Liczba kręgów jest różna w zależności od przynależności systematycznej kręgowca. Człowiek ma 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 kręgów krzyżowych i 3 do 5 kręgów ogonowych a więc, od 32 do 34 kręgów.kręgi szyjne [A] kręgi piersiowe [C] kręgi lędźwiowe [D] kręgi krzyżowe [E] kręgi guziczne (ogonowe); kość guziczna; [F] klatka piersiowa żebra żebra wolne żebra rzekome żebra prawdziwe [K] łuk żebrowy mostek rękojeść mostka trzon mostka wyrostek mieczykowaty zobacz też: krzywizna szyjna krzywizna piersiowa krzywizna lędźwiowa krzywizna krzyżowo-guziczna chrząstka żebrowa kości kończyny górnej obręcz kończyny górnej łopatki (łac. scapula) [L] obojczyk (łac. clavicula) [B] ramię [M] kość ramienna przedramię kość promieniowa kość łokciowa ręka nadgarstek kość łódeczkowata kość księżycowata kość trójgraniasta kość grochowata kość czworoboczna większa kość czworoboczna mniejsza kość główkowata kość haczykowata kości śródręcza palce (paliczki) kciuk palec wskaziciel palec środkowy palec obrączkowy palec mały stawy staw mostkowo-obojczykowy (łac. articulatio sternoclavicularis) – jedyny staw obręczy kończyny górnej, którym łączy się ona z pozostałą częścią szkieletu. staw ramienny staw łokciowy staw promieniowo-nadgarstkowy zobacz też: wyniosłość nadgarstka promieniowa wyniosłość nadgarstka łokciowa kanał nadgarstkakości kończyny dolnej obręcz kończyny dolnej kość miedniczna (miednica) [J] miednica większa miednica mniejsza kość biodrowa kość kulszowa [H] kość łonowa spojenie łonowe [G] kość udowa [I] rzepka goleń kość piszczelowa kość strzałkowa stopa (kości stopy) kości stępu kość skokowa kość piętowa kość łódkowata kości klinowate kość sześcienna kości śródstopia kości palców paluch stawy: staw krzyżowo-biodrowy staw biodrowy staw kolanowy staw skokowo-goleniowy zobacz też: sklepienie stopy podeszwa płaskostopie
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Układ kostny człowieka

Układ kostny człowieka

Układ kostny człowieka

Szkielet, inaczej kościec lub układ kostny (łac. systema sceleti, skeleton-szkielet) – wszystkie kości składające się na ciało człowieka.

U dorosłego człowieka szkielet składa się z 206 kości – liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia (według Reichera: około 270 u noworodka i 356 u 14-latka[a]) i spada dopiero po połączeniu się np. trzonów z nasadami. U starszych ludzi kości może być mniej niż 206 ze względu na zrastanie kości czaszki[1]. Średnia waga szkieletu to 10 kilogramów u kobiet i 12 kilogramów u mężczyzn.

Podstawowym materiałem budulcowym szkieletu człowieka jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu chrzęstna. Ze względu na budowę zewnętrzną kości podzielono na kilka grup:

  • kości długie (łac. ossa longa), np. kość udowa, piszczelowa, strzałkowa, ramienna, promieniowa, łokciowa, obojczyk[2]
  • kości płaskie (łac. ossa plana), np. kości czaszki, łopatka, mostek
  • kości krótkie (łac. ossa brevia), np. kości nadgarstka i kości stępu
  • kości pneumatyczne (łac. ossa pneumatica), np. kość czołowa, sitowa, klinowa, szczękowa
  • kości różnokształtne (łac. ossa multiformia), np. kręgi kręgosłupa, kosteczki słuchowe

Warstwa zewnętrzna wszystkich kości zbudowana jest z istoty zbitej (łac. substantia compacta). Ponadto kości długie również w swoim trzonie (łac. corpus) zawierają istotę zbitą. Końce kości długich oraz wszystkie inne kości są wewnątrz zbudowane z istoty gąbczastej (łac. substantia spongiosa). Istota gąbczasta zbudowana jest z beleczek kostnych (łac. trabeculae osseae).

Szkielet człowieka można podzielić na dwie części. Pierwszą część stanowi szkielet osiowy. w jego skład wchodzą: czaszka, kręgosłup oraz żebra i mostek. Drugą część stanowi szkielet kończyn górnych oraz dolnych wraz z ich obręczami.

W skład szkieletu wchodzą:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Układ kostny człowieka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D