powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Marynarz (zawód) (7426 views - Transportation - Air Water Earth)

Marynarz – w szerszym ujęciu każdy członek załogi jednostki pływającej bez względu na pełnioną funkcję oraz stopień. Pojęcie to dotyczy wtedy jednakowo: marynarki handlowej, marynarki wojennej oraz żeglugi śródlądowej.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Marynarz (zawód)

Marynarz (zawód)

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht