powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Moment siły (11230 views - Mechanical Engineering)

Moment siły F {\displaystyle F} względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego r → , {\displaystyle {\vec {r}},} o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły F → {\displaystyle {\vec {F}}} : M → o = r → × F → . {\displaystyle {\vec {M}}_{o}={\vec {r}}\times {\vec {F}}.} Wektor momentu siły jest wektorem osiowym (pseudowektorem), zaczepiony jest w punkcie O, a jego kierunek jest prostopadły do kierunku płaszczyzny wyznaczonej przez wektor F → {\displaystyle {\vec {F}}} i promień wodzący r → . {\displaystyle {\vec {r}}.} Określa się także moment siły względem osi, jest on równy rzutowi wektora momentu siły na tę prostą. Współrzędne M x , M y , M z {\displaystyle M_{x},M_{y},M_{z}} wektora M → o {\displaystyle {\vec {M}}_{o}} nazywają się momentami siły względem odpowiednich osi x , y , z {\displaystyle x,y,z} . Jednostką momentu siły jest niutonometr [Nm]. Jednostka ta jest zdefiniowana analogicznie jak dżul, czyli jednostka energii. Aby unikać nieporozumień, nie nazywa się niutonometra dżulem. W przypadku dźwigni dwustronnej o nierównych ramionach pozostanie ona w równowadze, gdy wartości momentów sił przyłożone do obu ramion będą równe, a ściślej, gdy suma wektorów momentów będzie równa zeru: r → 1 × F → 1 + r → 2 × F → 2 = 0 {\displaystyle {\vec {r}}_{1}\times {\vec {F}}_{1}+{\vec {r}}_{2}\times {\vec {F}}_{2}=0} W przypadku pokazanym na rysunku, gdy siły P1 i P2 są prostopadłe do wektorów r1 i r2 r 1 ⋅ P 1 − r 2 ⋅ P 2 = 0 {\displaystyle r_{1}\cdot P_{1}-r_{2}\cdot P_{2}=0}
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Moment siły

Moment siły

Moment siły

Moment siły[a] względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły :

Wektor momentu siły jest wektorem osiowym (pseudowektorem), zaczepiony jest w punkcie O, a jego kierunek jest prostopadły do kierunku płaszczyzny wyznaczonej przez wektor i promień wodzący

Określa się także moment siły względem osi, jest on równy rzutowi wektora momentu siły na tę prostą. Współrzędne wektora nazywają się momentami siły względem odpowiednich osi .

Jednostką momentu siły jest niutonometr [Nm]. Jednostka ta jest zdefiniowana analogicznie jak dżul, czyli jednostka energii. Aby unikać nieporozumień, nie nazywa się niutonometra dżulem.

W przypadku dźwigni dwustronnej o nierównych ramionach pozostanie ona w równowadze, gdy wartości momentów sił przyłożone do obu ramion będą równe, a ściślej, gdy suma wektorów momentów będzie równa zeru:

W przypadku pokazanym na rysunku, gdy siły P1 i P2 są prostopadłe do wektorów r1 i r2

Związek z mocą

Znając moc obracającego się urządzenia i jego prędkość kątową , można wyznaczyć moment siły, ponieważ

gdzie

W – praca
r – ramię przyłożenia siły, mierzone od osi obrotu urządzenia.

W ten sposób można wyznaczyć na przykład moment obrotowy wału.

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Moment siły", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD