powered by CADENAS

Social Share

Szkic (6749 views - Business & Office)

Szkic – wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiej, rzeźbiarskiej (bozzetto), literackiej itp. Szkicem można również nazwać swobodnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki, służącej później przy opracowaniu dzieła. W kryminalistyceSzkice można podzielić na: Ogólne Szczególne SpecjalneSzkice specjalne to np. szkice: śladów, pomieszczeń, przestrzeni otwartej. Na szkicach, poszczególne ślady, obiekty i przedmioty są oznaczone odpowiednimi znakami topograficznymi, symbolami liczbowymi lub literowymi opisanymi w legendzie. Szkic jest wykonywany przez technika kryminalistyki będącego specjalistą. Każdy szkic powinien być opatrzony: określeniem rodzaju zdarzenia miejscem i datą wykonania skalą danymi identyfikacyjnymi autora (imię, nazwisko, podpis)Wykonanie szkicu odnotowuje się w protokole z dokonanych czynności.
Go to Article

Youtube


    

Szkic

Szkic

Szkic

Szkic – wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiej, rzeźbiarskiej (bozzetto), literackiej itp.

Szkicem można również nazwać swobodnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki, służącej później przy opracowaniu dzieła.

W kryminalistyce

Szkice można podzielić na:

  1. Ogólne
  2. Szczególne
  3. Specjalne

Szkice specjalne to np. szkice: śladów, pomieszczeń, przestrzeni otwartej. Na szkicach, poszczególne ślady, obiekty i przedmioty są oznaczone odpowiednimi znakami topograficznymi, symbolami liczbowymi lub literowymi opisanymi w legendzie.

Szkic jest wykonywany przez technika kryminalistyki będącego specjalistą. Każdy szkic powinien być opatrzony:

  • określeniem rodzaju zdarzenia
  • miejscem i datą wykonania
  • skalą
  • danymi identyfikacyjnymi autora (imię, nazwisko, podpis)

Wykonanie szkicu odnotowuje się w protokole z dokonanych czynności.This article uses material from the Wikipedia article "Szkic", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D